Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 08/08/2020
Từ một cô gái đang có vài công việc chế độ tốt, nguồn thu nhập ổn định ở Huế lại quyết định khởi nghiệp nhiều rủi ro. Nhưng với sự quyết tâm của mình, dự án của cô đã mang lại những hiệu quả tích cực.
1 2 3 4 5 ... 27