Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 08/08/2020
Xuất phát từ thực trạng nông dân sử dụng thuốc nhiều chất kháng sinh trong nuôi tôm làm cho đất bị ô nhiễm trên diện rộng ở ĐBSCL, Ngô Đình Khải đã nghiên cứu sản phẩm sử dụng bã mía xử lý ao tôm chốn
1 2 3 4 5 6 ... 27