Thứ sáu, 03/02/2023 13:43 (GMT+7)

Kiên Giang phát triển đô thị xứng tầm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

MTĐT -  Thứ hai, 20/06/2022 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu phát triển dẫn đầu vùng ĐBSCL, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, cùng với nhiều phương án, giải pháp quan trọng khác, tỉnh đẩy mạnh chương trình phát triển đô thị, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 41,45%, xây dựng các đô thị động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển 6 đô thị động lực, thí điểm 3 đô thị thông minh

Đến nay, Kiên Giang đã huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng các đô thị hiện có; xây dựng mới cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh.

Tỉnh huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng các đô thị hiện có, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 24 đô thị các loại. Theo đó, Kiên Giang sẽ phát triển 6 đô thị động lực trong đó nâng cấp TP Rạch Giá, TP Phú Quốc lên loại I, TP Hà Tiên lên loại II, đô thị Kiên Lương lên loại III, đô thị An Biên và Giồng Riềng lên loại IV.

Đô thị Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều mặt khác của tỉnh. Rạch Giá được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại tầm quốc gia và quốc tế. Đây sẽ là trung tâm hỗ trợ du lịch cho vùng du lịch trọng điểm quốc gia Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá, trung tâm đô thị xanh, phát triển bền vững, đô thị thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu...

TP Phú Quốc sẽ được tập trung đầu tư phát triển thành đô thị biển, đảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, là khu kinh tế có vị thế đặc biệt, trung tâm kinh tế du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái biển, đảo đặc sắc, chất lượng cao của quốc gia và quốc tế.

TP Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, văn hóa, hành chính, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và du lịch ven biển, đô thị có truyền thống lịch sử, có di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đa dạng về hệ sinh thái, là một cực tăng trưởng phía Tây của Kiên Giang, đô thị trọng điểm của vùng ĐBSCL.

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Kiên Giang. Theo Kế hoạch, mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kiên Giang phát triển đô thị xứng tầm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đưa Kiên Giang xứng tầm vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL

Thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Kiên Giang hoàn thiện khung pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch các cấp, xây dựng các chế tài, cơ chế kiểm soát công tác triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ công tác rà soát, lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tạo hành lang pháp lý để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển đô thị. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu cho các đô thị, đảm bảo việc phát triển đô thị đi đôi với việc giải quyết các vấn đề xã hội, an sinh và môi trường.

Tỉnh kết hợp ngân sách địa phương và hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo cho việc thực hiện nhưng nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển đô thị. Xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư các lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng, công viên cây xanh...

Trên cơ sở đó, tỉnh Kiên Giang đang phấn đấu xây dựng TP Rạch Giá xứng tầm là một trong 4 đô thị của vùng kinh tế trọng điểm thuộc vùng ĐBSCL; xây dựng TP Hà Tiên trở thành đô thị kinh tế cửa khẩu quốc tế, trung tâm văn hóa - du lịch lớn của tỉnh và khu vực.

Cụ thể, tập trung xây dựng Kiên Lương là đô thị - công nghiệp có quy mô lớn, hiện đại và trung tâm du lịch cấp tỉnh; đảo Phú Quốc trở thành thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai hình thành và phát triển các đô thị ở huyện đảo Kiên Hải nhằm thúc đẩy phát triển vùng hải đảo gắn kết với phát triển vùng đất liền; xây dựng huyện An Biên trở thành đô thị vùng U Minh Thượng và huyện Giồng Riềng là đô thị vùng Tây sông Hậu.

Vì thế, tỉnh sẽ tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh trong vùng ĐBSCL, nhất là vùng kinh tế trọng điểm Cần Thơ - Cà Mau - Kiên Giang - An Giang. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò động lực của TP Rạch Giá, TP Phú Quốc, tạo tác động lan tỏa phát triển các vùng khác trong tỉnh, nhất là đã đầu tư phát triển Phú Quốc theo đúng quy hoạch và đạt nhiều kết quả quan trọng, thực sự đã trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Kiên Giang phát triển đô thị xứng tầm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Điểm nhấn trong phát triển đô thị 5 năm (2020 - 2025), Kiên Giang tiếp tục thúc đẩy phát triển Phú Quốc trở thành động lực phát triển của tỉnh, xây dựng đảo ngọc này trở thành thành phố du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách đột phá cho TP Phú Quốc để thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực thực sự, tạo điều kiện cho Phú Quốc phát triển trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và quốc tế, với 3 trụ cột chính: Công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển.

Huy động mọi nguồn lực, vận dụng các cơ chế, hình thức đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải, nước thải các khu đô thị mới, trung tâm thương mại... bảo đảm phát triển Phú Quốc đúng hướng, bền vững.

Cùng với đó, tỉnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc và quản lý tốt quy hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, bảo vệ, phát triển rừng nguyên sinh, bảo vệ môi trường biển... Xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Phú Quốc trong tình hình mới.

Phát huy tốt vai trò là đô thị động lực của tỉnh, TP Rạch Giá và TP Phú Quốc đã tạo tác động lan tỏa phát triển các vùng khác trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là vùng Tứ giác Long Xuyên đang phát triển khá tốt về du lịch, dịch vụ, cảng biển, sản xuất và chế biến nông - thủy sản xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng. Vùng Tây sông Hậu phát triển mạnh nông nghiệp, công nghiệp chế biến, cơ khí và dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Vùng U Minh Thượng phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái, lịch sử - văn hóa. Vùng biển - đảo phát triển mạnh và đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch chất lượng cao, khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, huy động mọi nguồn lực, vận dụng các cơ chế, hình thức đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải, nước thải các khu đô thị mới, trung tâm thương mại… bảo đảm phát triển Phú Quốc đúng hướng, bền vững.

Cùng với đó, tỉnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc và quản lý tốt quy hoạch; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, bảo vệ, phát triển rừng nguyên sinh, bảo vệ môi trường biển cũng như xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Phú Quốc trong tình hình mới.

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp các huyện, thành phố thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu vực phát triển đô thị và hoàn thiện hệ thống quản lý tình huống khẩn cấp, tăng cường năng lực phòng, chống và giảm thiểu thiên tai tại các đô thị. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các hệ thống cấp nước đô thị nông thôn. Ưu tiên Dự án quản lý nước bền vững Phú Quốc; tiếp tục nghiên cứu đề xuất dự án “Phát triển đô thị thích ứng với BĐKH khu vực Mê Kông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”; Phát triển đô thị thông minh cấp khu đô thị mới; Ưu tiên đối với các đô thị động lực của tỉnh...

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang phát triển đô thị xứng tầm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới