Thứ ba, 16/08/2022 13:21 (GMT+7)

Kinh nghiệm hỗ trợ quản lý chất thải rắn sinh hoạt

MTĐT -  Thứ ba, 02/08/2022 10:03 (GMT+7)

Mặc dù các phương thức quản lý chất thải ở Singapore và Thượng Hải hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng những sáng kiến như vậy có thể tạo điều kiện cho những đổi mới trong quản lý chất thải thông qua việc học hỏi lẫn nhau.

Những kinh nghiệm có thể cho phép hiểu sâu hơn về tính khả thi của việc thực hiện các chính sách giữa các siêu đô thị có đặc điểm tương tự.

tm-img-alt
Biểu đồ cơ chế của những kinh nghiệm quý giá giữa Singapore và Thượng Hải và các ứng dụng của chúng đối với các siêu đô thị khác

Singapore đã đưa ra kế hoạch tổng thể không chất thải toàn diện để đạt được khả năng phục hồi về khí hậu, tài nguyên và kinh tế cũng như quản lý chất thải bền vững. Tăng đầu tư vào đổi mới và công nghệ (ví dụ, thông qua đốt, nhiệt phân và khí hóa, và các quy trình WtE khác để giảm thiểu chất thải còn lại trước khi được đưa đến bãi chôn lấp) cho phép quốc gia đạt được tỷ lệ chôn lấp tương đối thấp, khoảng 2%.

Thực hiện cách tiếp cận đa hướng để chống lại thách thức về chất thải, chính phủ đang xây dựng một cơ sở quản lý chất thải tổng thể (chương trình Tuas-Nexus) để thu hồi tài nguyên và năng lượng từ chất thải có thể tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải bùn cống. Chương trình sẽ là một giải pháp tổng hợp cho cả những thách thức về chất thải và nước. Rút kinh nghiệm từ Singapore, Thượng Hải có thể cân nhắc việc tùy chỉnh khung quy định để giảm sự phụ thuộc vào các bãi chôn lấp.

Ngay cả khi có chính sách phân loại rác bắt buộc, Thượng Hải vẫn duy trì tỷ lệ chôn lấp rác cao hơn Singapore. Hơn nữa, các cơ sở xử lý sinh hóa cần được xây dựng phù hợp để đáp ứng nhu cầu chế biến rác thải thực phẩm liên tục gia tăng của các hộ gia đình. Đổi mới công nghệ cần tập trung vào việc giải quyết các vấn đề chất thải và các vấn đề môi trường để chống lại các vấn đề rác thải ngày càng tăng cùng với quá trình đô thị hóa và toàn cầu hóa.

Cải thiện mạng lưới hệ thống thu gom là một điểm khác mà Thượng Hải có thể rút ra từ kinh nghiệm của Singapore. Singapore đã thành lập một hệ thống thu gom rác thải hiệu quả ở cấp quận, huyện được vận hành bởi một mạng lưới các tổ chức công, tư được cấp phép và trang bị tốt.

Ngược lại, hệ thống thu gom và vận chuyển rác thải ở Thượng Hải hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi thực hiện chính sách phân loại mới. Việc thu gom chất thải thường bị chậm so với kế hoạch và các thùng rác thường xuyên bị quá tải.

Ngoài ra, hoạt động thu gom và vận chuyển hỗn hợp vẫn diễn ra, điều này không khuyến khích ý thức phân loại rác của người dân. Thượng Hải có thể học hỏi Singapore để điều chỉnh một cách có hệ thống hệ thống việc thu gom và vận chuyển phù hợp với các luồng rác thải được phân loại khác nhau. Mọi quá trình từ điểm thu gom rác thải đến nhà máy đốt rác hoặc bãi chôn lấp hợp vệ sinh cần được ghi chép và báo cáo đúng cách.

Singapore có một khó khăn cố hữu về đất đai và vấn đề căng thẳng về nước, điều này làm giảm tính khả thi của các bãi chôn lấp tự phát. Tuy nhiên, những nhược điểm này của Singapore là động lực vững chắc để ủng hộ các phương pháp xử lý chất thải khác thể hiện ở tỷ lệ chôn lấp thấp hơn. Nếu so sánh, Thượng Hải có diện tích tương đối lớn hơn.

Các can thiệp chính sách như khuyến khích sử dụng đất cho các mục đích khác (gián tiếp làm tăng giá đất) và tăng thuế chôn lấp có thể thao túng tình hình ở Singapore và làm giảm tính khả thi của các bãi chôn lấp. Công cụ kinh tế đóng vai trò là động lực bên ngoài để chuyển hướng rác thải từ bãi rác sang một cách tiếp cận lành mạnh về môi trường, như đã được chứng minh ở Trung Âu và một thành phố ở Hoa Kỳ, Milios cũng đã đề xuất một khung thuế để thảo luận thêm về những kỳ vọng và thách thức.

Các nhà chức trách và các công ty tái chế ở Singapore đã làm việc chặt chẽ để cải thiện các hoạt động quản lý chất thải. Những nỗ lực và nguồn lực đáng kể đã được triển khai nhằm cải thiện cơ sở vật chất và hạ tầng của ngành công nghiệp tái chế, giáo dục công chúng với kỳ vọng phát triển thành phố tốt hơn. Thượng Hải có thể tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác (ví dụ: các công ty tái chế, cộng đồng và người dân) để đảm bảo một hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt thông suốt.

Ở Singapore, tỷ lệ tái chế rác thải thực phẩm và nhựa chỉ đạt 18% và 4% vào năm 2019. Tái chế nhựa là một vấn đề phổ biến trên toàn cầu. Mặc dù chính phủ đã cố gắng thúc đẩy phân loại và tái chế chất thải thực phẩm, nhưng các chiến lược hiện tại nhằm xử lý chất thải thực phẩm chủ yếu dựa vào các quy trình phụ trợ của lao động thủ công chuyên sâu để tiến hành phân loại và kiểm tra chất thải, vốn tốn nhiều thời gian và ít tốn kém.

Các quy định phân loại mới ở Thượng Hải nhấn mạnh đến "trách nhiệm của nhà sản xuất” và làm gương cho Singapore về một chiến lược đầu cuối có hệ thống để người dân tự phân loại rác thải sinh hoạt. Sự gia tăng nhanh chóng rác thải nhựa và thực phẩm cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với Singapore là thúc đẩy đổi mới công nghệ cùng với chính sách hiệu quả để đảm bảo giá trị thu hồi cao.

Ở Thượng Hải, chiến lược kích thích hoạt động của xã hội với hệ thống chế tài xử phạt nhằm khắc sâu vào người dân giá trị của "trách nhiệm xã hội”. Điều này góp phần xây dựng ý thức cộng đồng mạnh mẽ bằng cách tăng cường sự gắn kết xã hội. Trường hợp của Thượng Hải đã chứng minh một hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh mẽ là rất quan trọng để giảm bớt sự thờ ơ của người dân và tăng khả năng tiếp nhận đối với các chính sách thực thi.

Với các tình nguyện viên tại chỗ cung cấp sự hướng dẫn và giám sát liên tục, người dân dần cảm thấy hài lòng với chính sách quản lý chất thải mới của Thượng Hải, từ đó đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Tương tự như vậy, các nhà hoạch định chính sách ở Singapore có thể áp dụng một khuôn khổ tương tự và cân nhắc thu hút các tình nguyện viên hoặc sử dụng các hệ thống giám sát thông minh để giúp thúc đẩy người dân phát triển thói quen quản lý chất thải tích cực.

Quản lý chất thải không còn được coi là công việc lao động đơn điệu. Các phương pháp tái chế kỹ thuật số đang dần phát triển trong thị trường tái chế Trung Quốc. Các công ty tái chế đã phát triển nhiều loại máy tái chế thông minh khác nhau được lắp đặt trong các khu dân cư để làm cho việc phân loại và tái chế chất thải trở nên thú vị hơn và dễ tiếp cận hơn đối với các hộ gia đình. Hệ thống phần thưởng trực tuyến và ngoại tuyến cũng đã được thiết lập tốt cho người dân.

Các phương thức thông minh này cũng có thể được sử dụng tại Singapore để kích thích sự quan tâm của người dân đối với việc phân loại và tái chế chất thải.

Tương tự như Thượng Hải, một số siêu đô thị ở Trung Quốc cũng đã bắt đầu thực hiện chính sách phân loại rác thải bắt buộc tương tự. Một số kinh nghiệm có thể được rút ra từ kinh nghiệm Thượng Hải, bao gồm năm khía cạnh sau:

- Cung cấp sự giám sát và hướng dẫn thích hợp để giúp người dân dễ dàng phân loại chất thải một cách tích cực;

- Tăng cường các mô hình quản lý bền vững thông qua thanh tra theo quy định và có hệ thống khuyến khích hiệu quả;

- Cải thiện các cơ sở thu gom và xử lý để giải quyết lượng rác tái chế và thực phẩm ngày càng tăng;

- Thực hiện hoặc điều chỉnh một chính sách nhất quán để quản lý mức độ phức tạp của CTRSH đã được phân loại nên được điều chỉnh theo động lực phát sinh chất thải của địa phương;

- Phát triển các hệ thống tái chế chất thải thông minh hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc quản lý chất thải gia đình một cách suôn sẻ.

Đối với những nơi như Singapore, không có chính sách thực thi phân loại rác tại nguồn, tốt hơn là nên tăng cường năm điểm dưới đây: Nâng cao nhận thức của người dân về tái chế chất thải thông qua các sáng kiến vì môi trường; Nâng cao tỷ lệ tái chế bằng cách đảm bảo hệ thống phụ trợ thu gom và phân loại chất thải được tối ưu hóa tốt; áp dụng các biện pháp khuyến khích như một phương tiện ban đầu để thay đổi hành vi ở cư dân, với sự giám sát thích hợp tại chỗ để đảm bảo hiệu quả bền vững;Truyền đạt thông tin rõ ràng và hướng dẫn về tái chế thông qua cơ sở hạ tầng thích hợp; nâng cấp các cơ sở thu hồi chất thải thực phẩm bằng công nghệ đổi mới và thông minh.

Tiếp theo.....
Bài 5 (bài cuối): Thách thức và cơ hội trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt

CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Bạn đang đọc bài viết Kinh nghiệm hỗ trợ quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kinh nghiệm nén chất thải của Bồ Đào Nha
Để nâng cao hiệu quả của việc thu gom rác thải có thể tái chế, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã áp dụng các trạm thu gom nhựa/kim loại với bộ phận nén tích hợp quy mô công cộng hay hộ gia đình, cho phép tự nén các loại rác riêng lẻ và phân loại dễ dàng.
Giá trị và tiềm năng của dầu dừa Việt Nam
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm dầu dừa, có thể chia thành các nhóm như: dầu dừa dùng làm đẹp, chăm sóc cơ thể; dầu dừa dùng chế biến thực phẩm và dầu dừa làm nguyên liệu cho các sản phẩm công nghiệp.
Phát hiện vi nhựa tích tụ trong hàu ở Đà Nẵng
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, đăng tải trên tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (số 3/2022), bước đầu cho thấy tình trạng tích tụ vi nhựa trong hàu ở Đà Nẵng.

Tin mới

Kinh nghiệm nén chất thải của Bồ Đào Nha
Để nâng cao hiệu quả của việc thu gom rác thải có thể tái chế, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã áp dụng các trạm thu gom nhựa/kim loại với bộ phận nén tích hợp quy mô công cộng hay hộ gia đình, cho phép tự nén các loại rác riêng lẻ và phân loại dễ dàng.
Sẽ tiêm miễn phí vaccine cúm, phòng ung thư cổ tử cung
Theo Nghị quyết về lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 ban hành ngày 15/8, Chính phủ đồng ý với lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Y tế.