Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 23/04/2021

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025

Xuân Thái - Trần Quỳnh, 09:07 15/05/2020

Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông chọn làm Đại hội điểm và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Ngày 14/5, Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông chọn làm Đại hội điểm và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.
Tham dự Đại hội có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cùng 149 đảng viên ưu tú đại diện cho của 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, năng suất lao động, hoàn thiện và tối ưu hóa trong sản xuất. 5 năm liên tục Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tăng 1,45 lần so với năm 2015, đạt 106% so với Nghị quyết; nộp ngân sách Nhà nước năm 2015 nộp 14, 925 tỷ đồng, tăng 1,64 lần so với năm 2015, đạt 164%so với Nghị quyết. Đặc biệt, thực hiện chương trình đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100%, Công ty đang quản lý và bán điện cho tổng số 163 nghìn khách hàng sử dụng điện.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Công ty chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vai trò và năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ Công ty cũng như các Chi bộ trực thuộc tiếp tục được khẳng định. Sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của đơn vị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 46 đảng viên mới. Qua phân loại đánh giá hàng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành xuất sắc và tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội IV Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Tự, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Điện lực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chinh trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an toàn lưới điện, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu UBKT gồm 5 đồng chí, đồng chí Lưu Văn Thuấn được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo dự thảo văn kiện trình Đại hội IV Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV. Sau khi có dự thảo văn kiện của Trung ương, Đảng bộ Điện lực Đắk Nông sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo đúng quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Phát huy những thành quả đã đạt được, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông ra sức phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sáng về đạo đức, vững mạnh cả về 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, của từng chi bộ và toàn đảng bộ; thể hiện là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của toàn đơn vị. Lãnh đạo xây dựng Công ty Điện lực Đắk Nông vững mạnh về mọi mặt, có cơ sở vật chất ngang tầm với nhiệm vụ, tính chất và vị trí của một ngành công nghiệp mũi nhọn; có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; có đội ngũ cán bộ, công nhân lao động giỏi chuyên môn, vững tay nghề; có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm, phong cách phục vụ đúng đắn, quan hệ giao tiếp văn minh, lịch sự.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 tại chuyên mục Doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Doanh nghiệp