Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 02/10/2020
Nhằm tăng cường cải cách hành chính có hiệu quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Sawaco nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành riêng nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
1 2 3 4 5 ... 62