Hà Nội, Thứ Ba Ngày 12/11/2019
Trải qua 4 vòng, từ hồ sơ dự tuyển và kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tiếng Anh, kỹ năng nghề nghiệp ADAPT và phỏng vấn với Hội đồng tuyển chọn, ứng viên sẽ trở thành học viên chính thức của Vinpearl Air.
1 2 3 4 5 ... 41