Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 22/11/2019
Mục tiêu của dự án nhằm kết nối và giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương phát triển giao thương quốc tế; phát triển Bình Dương thành một trung tâm kinh tế năng động, đa dạng về dịch vụ chuyên nghiệp.
1 2 3 4 5 ... 42