Hà Nội, Thứ Ba Ngày 17/09/2019
Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền ngắn hạn khách hàng người nước ngoài, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã phát hành Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn bằng tiền Việt Nam đồng với mức lãi suất hấp dẫn.
1 2 3 4 5 ... 39