Hà Nội, Thứ Tư Ngày 25/11/2020

Chi cục BVMT Hải Phòng tích cực triển khai công tác môi trường

Tuyết Lam, 15:17 27/04/2018

Chi cục BVMT Hải Phòng được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó Chi cục còn có nhiệm vụ giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia các vấn đề về nông thôn mới, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh. Do vậy khối lượng công việc Chi cục Bảo vệ môi trường phải đảm đương rất lớn. Mặc dù với số lượng 13 cán bộ, công chức đang công tác tại Chi cục như hiện nay còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu quản lý thực tế về môi trường, đa dạng sinh học của một phố phát triển năng động về công nghiệp, cảng biển. Song trong những năm qua đơn vị luôn đoàn kết, nhất trí cao, hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao. Giai đoạn giai đoạn 2015 đến 2017 Chi cục Bảo vệ môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố tặng: Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/01/2015 do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11/9/2015 điển hình tiến tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015; Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố ngày 21/8/2015 do có thành tích xuất sắc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008 - 2015.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, Chi cục bảo vệ môi trường Hải Phòng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố và thu được những kết quả nhất định.
Tham mưu, đề xuất cho Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 16 văn bản liên quan trong lĩnh vực môi trường. Tham dự họp hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Công thương chủ trì…
Tiếp tục rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổng hợp báo cáo lãnh đạo Chi cục trình lãnh đạo Sở trong quý I/2018. Kiểm tra phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường địa bàn các huyện, giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường của một số công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Phối hợp cùng Phòng Tài nguyên nước kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài nguyên nước một số đơn vị trên địa bàn thành phố.
Tổng hợp báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017; Xây dựng kế hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Tham gia ý kiến dự thảo các Đề án, dự án, quyết định liên quan đến các vấn đề môi trường, rác thải trên địa bàn thành phố.
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT; Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố; Triển khai kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.


Thẩm định ra thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tháng 02/2018 đối với 19 doanh nghiệp, số phí thu tháng 02/2018 đạt 206,577 triệu đồng.
Thực hiện tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục: Tổng số có 14 TTHC; Kết quả: 10 thủ tục hành chính đã được giải quyết; 04 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý tại Chi cục.
Bước sang giai đoạn mới, Chi cục bảo vệ môi trường Hải Phòng đề đã đề ra những kế hoạch cụ thể như sau:
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trong Chương trình Công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài nguyên và môi trường giao; Tiếp tục thực hiện dự án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Theo dõi, giám sát thực hiện dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh/Kiến An.
Đẩy mạnh các giải pháp hữu hiệu giảm ô nhiễm và bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn, các khu đô thị lớn.
Rà soát các đơn vị thuộc đối tượng nộp phí, tăng cường công tác thẩm định, ra thông báo phí, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố theo kế hoạch.
Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định, trình phê duyệt các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận mới và đang thụ lý và các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Bạn đang đọc bài viết Chi cục BVMT Hải Phòng tích cực triển khai công tác môi trường tại chuyên mục Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Môi trường