Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 27/02/2021

Hội đồng thẩm định không thông qua ĐTM dự án triệu đô (Bài 6)

Nhóm PV, 08:12 20/07/2019

Ngày 5/4/2019, Tổng cục Môi trường đã có công văn số 1295/TCMT-TĐ gửi Cty Interweave Holdings Limited. Chủ tịch Hội đồng đã kết luận không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Cần làm rõ cơ sở pháp lý

Báo cáo ĐTM của Dự án được thực hiện với cấu trúc theo quy định của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Đề nghị Chủ dự án cập nhật, bổ sung thêm một số nội dung thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Đối với nội dung báo cáo ĐTM của dự án, Chủ tịch Hội đồng tóm tắt các ý kiến của Hội đồng như sau:

Nếu dự án được thông qua thì ĐTM của KCN phải làm lại.

Hội đồng thống nhất đây là 1 dự án có quy mô lớn về lĩnh vực dệt nhuộm, có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Thái Nguyên, ngành dệt – may Việt Nam, song đồng thời cũng là dự án hết sức nhạy cảm về môi trường. Các ủy viên đã có rất nhiều ý kiến góp ý, để nghị Chủ Dự án nghiêm túc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo ĐTM Dự án;

Về cơ sở pháp lý của Dự án, đề nghị Chủ dự án làm việc với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Sông Công II để thống nhất những nội dung thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM của dự án “Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, diện tích 250ha”, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm căn cứ thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án. Chủ dự án KCN Sông Công II chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Những căn cứ pháp lý khác, đề nghị Chủ dự án cập nhật, bổ sung các văn bản liên quan của Dự án dựa trên các ý kiến góp ý của Ủy viên hội đồng.

Nguồn nước thải của KCN dự kiến xả thải phía thượng nguồn nhà máy nước sạch Tp Sông Công.

Báo cáo còn nhiều hạng mục chưa được đề cập (thu và xử lý nước cấp, tuyến đường ống thải nước thải sau xử lý…), còn thiếu rất nhiều thông tin do vậy phạm vi thực hiện ĐTM chưa xác định đầy đủ đối tượng bị tác động về không gian, thời gian tác động trong cả 03 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động của Dự án;

Dự án thuộc loại hình ngành nghề có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, cần phải giám sát đặc biệt; trong khi đó công nghệ sản xuất chưa được mô tả cụ thể, chưa làm rõ tính phù hợp, an toàn về mặt môi trường của công nghệ; Dự án phát sinh ra nước thải ra môi trường với khối lượng lớn, nguồn tiếp nhận nước thải là sông Công (là nguồn cấp nước chính cho Nhà máy nước Sông Công và vùng lân cận). Do vậy, Chủ dự án phải có biện pháp công nghệ, kỹ thuật, quản lý tiên tiến, hiện đại, phù hợp để không xảy ra bất kỳ sự cố ô nhiễm môi trường nào.

Trong đó, đề nghị Chủ dự án cần xem xét, thực hiện các biện pháp sau:Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý tốt hơn 20% so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A theo cam kết của Chủ Dự án; Phải có giải pháp áp dụng kỹ thuật, công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại để tuần hoàn, tái sử dụng nước thải phát sinh ở mức tối đa; Lựa chọn vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận đảm bảo an toàn về môi trường và nguồn nước sông Công; Phải xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chi tiết, đảm bảo trong trường hợp xả ra sự cố hệ thống xử lý nước thải sẽ không ảnh hưởng đến môi trường nước sông Công.

Không thông qua ĐTM dự án

Kết quả kiểm phiếu thẩm định, số phiếu thông qua báo cáo không cần chỉnh sửa, bổ sung: 01/13; Số phiếu thông qua báo cáo với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: 7/13; Số phiếu thẩm định không thông qua báo cáo: 05/13.

Chủ tịch Hội đồng kết luận, căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại Khoản c Điểm 2 Điều 30 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Hội đồng kết luận: Không thông qua báo cáo ĐTM của Dự án.

Bộ TN&MT không thông qua ĐTM của dự án.

Ngày 5/4/2019, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã có công văn số 1295/TCMT-TĐ do Vụ trưởng Vụ thẩm định ĐTM ký gửi Công ty Interweave Holdings Limited về việc thông báo kết quả phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của dự án “Nhà máy sản xuất vải áo sơ mi cao cấp Việt Nam, công suất 100 triệu m2 vải/năm tại KCN Sông Công II, tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung công văn nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 3351/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Nhà máy sản xuất vải áo sơ mi cao cấp Việt Nam, công suất 100 triệu m2 vải/ năm” tại Khu công nghiệp Sông Công II, tỉnh Thái Nguyên”; căn cứ căn cứ Công văn số 2503/ITW-EIA-2019 ngày 25 tháng 3 năm 2019 và 2803/ITW-EIA-2019 Công văn số của Công ty Interveave Holdings Limited về việc phê duyệt báo cáo ĐTM cho Dự án, ngày 29 tháng 3 năm 2019, Tổng cục Môi trường đã tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án với kết quả như sau:Tại phiên họp chính thức hội đồng thẩm định có 05/13 thành viên Hội đồng bỏ Phiếu đánh giá không thông qua; Căn cứ quy định tại Khoản c Điểm 2 Điều 30 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Công văn Bộ gửi Cty TNHH Interweave Holdings Limited.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hội đồng thẩm định không thông qua ĐTM dự án triệu đô (Bài 6) tại chuyên mục Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Môi trường
Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) với những điểm check-in nổi tiếng như ghềnh Bàng, mũi Nghê, bãi Bụt, hòn Sụp, bãi Lở, hòn Chảo... đang hấp dẫn du khách mùa du lịch biển.