Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/07/2021

Điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Minh Phan, 08:15 01/09/2020

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giai đoạn, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giai đoạn, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; theo đó, điều chỉnh giai đoạn CCN Tiên Hưng (31,6ha), huyện Lục Nam; bổ sung CCN Lăng Cao (48ha), huyện Tân Yên.

Ngày 19 tháng 8 năm 2020 Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 908/SCT-QLCN về việc công bố quy hoạch, công khai cụm công nghiệp thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng; văn bản này được gửi đến UBND huyện Lục Nam, và huyện Tân Yên và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Thông tin dự án:

1.1. Dự án thứ nhất:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN Tiên Hưng, huyện Lục Nam.

- Địa chỉ: xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- Tính chất: đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh.

- Quy mô: cụm công nghiệp có diện tích 31,6ha.

Bản đồ vị trí cụm công nghiệp Tiên Hưng 31,6ha

1.2. Dự án thứ hai:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN Lăng Cao, huyện Tân Yên.

- Địa chỉ: xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Tính chất: đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh.

- Quy mô: cụm công nghiệp có diện tích 48ha.

Bản đồ vị trí cụm công nghiệp Lăng Cao 48ha.


2. Mời gọi nhà đầu tư

2.1. Điều kiện làm chủ đầu tư dự án

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, HTX được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

- Có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm tham gia thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Các điều kiện khác theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2.2. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư cụm công nghiệp (theo mẫu 11, Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP).

- Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý và phát triển cụm công nghiệp; (theo mẫu 12, Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP)

- Hồ sơ năng lực của nhà đầu tư; không nợ thuế, tiền thuê đất hoặc các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước; cam kết cung ứng vốn tín dụng của ngân hàng, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán...

Các nhà đầu tư quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng 02 cụm công nghiệp trên, đề nghị gửi hồ sơ đăng ký về UBND huyện Lục Nam (CCN Tiên Hưng), UBND huyện Tân Yên (CCN Lăng Cao), chậm nhất đến 16 giờ ngày 31/8/2020, để UBND huyện trình Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư thành lập cụm công nghiệp.

3. Triển khai thực hiện

Đề nghị UBND huyện: Lục Nam, Tân Yên công bố công khai quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của huyện; chỉ đạo UBND các xã có đất thuộc phạm vi quy hoạch 02 cụm công nghiệp trên, thông báo rộng rãi cho nhân dân địa phương được biết (niêm yết tại trụ sở UBND xã, bảng tin của các thôn).

Được biết, hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 06 Khu công nghiệp (KCN) bao gồm: Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn và Hòa Phú, với tổng diện tích 1.462 ha.

Hiện có 04 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 1.058 ha, bao gồm: KCN Đình Trám, KCN Song Khê - Nội Hoàng, KCN Quang Châu và KCN Vân Trung. Các KCN tập trung chủ yếu ở hai huyện Việt Yên và Yên Dũng nằm ngay trên quốc lộ 1A nên rất thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Đến giữa năm 2019, tổng số dự án thu hút đầu tư trong KCN là 317 dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực (bao gồm 12 dự án đầu tư hạ tầng và 305 dự án thứ cấp), trong đó có 94 dự án trong nước và 223 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.865 tỷ đồng và 3.090,5 triệu USD (hiệu quả vốn đầu tư/ha: đạt 75 tỷ đồng/ha)

Ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh chủ yếu là: Gia công, lắp ráp linh kiện điện tử; cơ khí chế tạo; pin năng lượng mặt trời, may mặc...

Các KCN của tỉnh Bắc Giang đã giải quyết việc làm cho khoảng 85.000 lao động./.

Bạn đang đọc bài viết Điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại chuyên mục Khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Khu công nghiệp