Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 16/11/2019
Mỗi ngày, một người dân ở đô thị sẽ phải hứng chịu 1,45kg chất thải rắn, 0,4kg với người dân ở nông thôn. Mỗi năm, khối lượng chất thải rắn lại phát sinh khoảng 44 triệu tấn.