Hà Nội, Thứ Tư Ngày 24/07/2019
Vừa qua, Môi trường & Đô thị điện tử đã đăng loạt bài viết “Những con kênh kêu cứu” phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp ở Tp.HCM xả thải trực tiếp xuống kênh rạch, bức tử môi trường.
1 2 3 4 5 6 ... 13