Hà Nội, Thứ Hai Ngày 01/03/2021

Sẽ đóng cửa các khu công nghiệp không chấp hành bảo vệ môi trường

Thùy Dung, 08:23 07/01/2019

Trước năm 2020, 100% KCN,CCN phải được kiểm soát về môi trường và phải chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Sẽ đóng cửa các khu, cụm công nghiệp không chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Phấn đấu đến cuối năm 2019 và cùng lắm đến hết năm 2020 thì 100% các khu, cụm công nghiệp phải được kiểm soát về môi trường và phải chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Nếu cần thiết thì phải tham mưu Chính phủ cương quyết đóng cửa các khu, cụm công nghiệp không chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Môi trường đẩy mạnh công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, quản lý nước thải trong thời gian tới. Bộ trưởng yêu cầu phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải.

Theo Bộ trưởng, đơn vị có thẩm quyền cao nhất tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường chính là Bộ Tài nguyên và Môi trường mà trực tiếp là Tổng cục Môi trường.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu kiểm tra công tác bảo tồn thiên nhiên, sử dụng hệ thống giám sát để xác định độ che phủ của rừng tự nhiên và hệ thống đa dạng sinh học theo chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Văn Tài Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Rác thải đại dương là vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm, liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng: “Rác thải đại dương chính là rác thải đất liền thải ra. Vì vậy cần xem lại công nghệ, cơ chế chính sách để xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải… ngay từ trong bờ, trong đất liền. Đã đến lúc chúng ta quản lý về môi trường là phải đảm bảo tất cả chất thải, nước thải, khí thải… thải ra môi trường phải có người chịu trách nhiệm và có người xử lý”.

Đối với vấn đề ô nhiễm không khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí. Đối với vấn đề quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nhìn xa một chút trong thế giới mở, tự do hóa với Hiệp định CPTPP và một số hiệp định tự do thương mại khác mà Việt Nam tham gia. Cần phải nhanh chóng nâng tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường lên ngang tầm các nước tiên tiến thế giới, nhanh chóng nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, tương đồng để tới tháng 6/2019 phải ban hành được quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường mới.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Môi trường bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ, bám sát theo Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện…

Toàn cảnh cuộc họp.

Để ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, năm 2018, Tổng cục đã đẩy mạnh kiểm soát các khu vực tập trung nhiều nguồn thải như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nhờ đó, đến nay đã có 228/283 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 80,6%), 121 KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỷ lệ trên 42%.

Đặc biệt, thông qua đường dây nóng nhiều vụ việc ô nhiễm môi trường đã được xử lý. Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã nhận được tổng số 1.143 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước, trong đó có 542 vụ việc hoàn thành việc xử lý và phản hồi tới người dân; một số vụ việc đang được các địa phương xác minh, xử lý.

Bạn đang đọc bài viết Sẽ đóng cửa các khu công nghiệp không chấp hành bảo vệ môi trường tại chuyên mục Khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Khu công nghiệp