Hà Nội, Thứ Năm Ngày 21/11/2019
Gần nửa chiều dài của sông Tô Lịch bị người Pháp lấp dòng, cống hoá từ 130 năm trước, dẫn đến cái chết của một trong "tứ giác nước" ở Thăng Long.
1 2 3 4 5 ... 10