Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 23/01/2021
Ai đến thăm Nha Trang mà không xót xa khi nhìn đỉnh núi Chín Khúc bị cạo trọc nham nhở và đập vào mắt là sự tương phản giữa diện tích bị băm nát với mảng xanh tự nhiên đẹp mê hồn còn lại trên núi?