Hà Nội, Chủ nhật Ngày 26/05/2019
Việt Nam có tiềm năng rất lớn về tài nguyên điện mặt trời. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, mới có khoảng 200 MW điện gió và 80 MW điện mặt trời được đấu nối vào lưới điện.
1 2 3 4 5 ... 6