Hà Nội, Thứ Năm Ngày 20/06/2019
Người dân đô thị đều phàn nàn khi có mưa: Cứ mưa là ngập. Đầu tư nhiều tỷ đồng, hết dự án này đến dự án khác vẫn cứ ngập úng. Bàn về úng ngập ở các đô thị, chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan.
1 3 4 5 6 ... 7