Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 29/05/2020

Quản lý chặt chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

Mtđt, 17:10 31/03/2020

Tổng cục Môi trường đã hướng dẫn cụ thể về việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo đúng quy định và đảm bảo phòng, ngừa dịch bệnh.

Không được vứt khẩu trang bừa bãi

Hướng dẫn địa phương xử lý chất thải y tế lây nhiễm

Tổng cục Môi trường cho biết, hiện nay, chất thải y tế phát sinh trong khuôn viên bệnh viện được quản lý theo quy định tại Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại và theo các khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) để loại bỏ tất cả các tác nhân gây bệnh, bao gồm vi rút Covid-19.

Để tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 676/ BTNMT-TCMT ngày 14/2/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm (bao gồm khẩu trang y tế thải bỏ sau khi sử dụng) theo đúng quy định và đảm bảo phòng, ngừa dịch bệnh.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường cũng báo cáo Lãnh đạo Bộ TN&MT và chuẩn bị phương án để hướng dẫn xử lý chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các địa phương (từ các cơ sở y tế, khu vực cách ly) trong trường hợp vượt quá năng lực xử lý của địa phương.

Chú trọng thu gom, xử lý khẩu trang y tế

Theo Tổng cục Môi trường, khẩu trang y tế phát sinh do người dân sử dụng tại các cơ sở y tế hay khẩu trang y tế phát sinh do người dân sử dụng trong quá trình sinh hoạt hàng ngày khi thải bỏ hiện đang phát sinh một khối lượng chất thải cần xử lý. Do vậy, Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký Công văn số 676/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 2 năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường các biện pháp quản lý chất thải và phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, đối với các loại khẩu trang sử dụng trong hoạt động sinh hoạt thông thường của người dân, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất cần. Khi thải bỏ, các loại khẩu trang này được được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.

Đối với chất thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các cơ sở y tế, khu vực cách ly được thu gom, xử lý theo quy định tại Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại.

Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu hướng dẫn việc xử lý chất thải y tế đặc biệt là việc xử lý khẩu trang y tế, khẩu trang để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, giảm thiểu tác động của dịch bệnh./.

Theo Báo TN&MT

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Quản lý chặt chất thải để phòng, chống dịch Covid-19 tại chuyên mục Nhận định - Phân tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nhận định - Phân tích
Hy vọng Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa dưới sự sẽ lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Huỳnh Kim Nhựt, công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục phát triển bền vững.