Thứ ba, 06/12/2022 00:56 (GMT+7)
Bình Phước: Nhức nhối nạn khai thác đá Bazan trái phép
Mặc dù UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương của tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhưng tình trạng khai thác đá lậu, chế biến khoáng sản trái phép vẫn diễn ra rầm rộ.
Bắc Giang: Cấp bách bảo vệ tài nguyên nước
Nước là nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người, đóng vai trò chủ đạo, quan trọng đối với phát triển các ngành kinh tế. Do nhiều nguyên nhân, nguồn tài nguyên quý này đang bị nhiều tác nhân gây ô nhiễm, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ kịp thời.