Hà Nội, Thứ Ba Ngày 07/07/2020

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Mtđt, 22:30 11/03/2017

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment). Đánh giá tác động môi trường là gì? hãy tìm hiểu qua bài viết này.

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế - xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nào.

Mục đích của ánh giá tác động môi trường

Mục đích của việc đánh giá là để đảm bảo rằng các nhà sản xuất ra quyết định xem xét các tác động môi trường trước khi quyết định có hay không để tiến hành một dự án. Hiệp hội quốc tế về đánh giá tác động (IAIA) định nghĩa đánh giá tác động môi trường là "quá trình xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu những tác động liên quan sinh học, xã hội, và các yếu tố khác của các đề án phát triển trước khi những quyết định chính được thực hiện và cam kết được đưa ra".

Những sự đánh giá tác động môi trường đặc biệt ở chỗ chúng không yêu cầu sự tuân thủ các một kết quả môi trường được định trước, mà yêu cầu các nhà hoạch định ra quyết định cân nhắc, tính toán đến các giá trị môi trường trong các quyết định của họ và để chứng minh những quyết định trong bối cảnh nghiên cứu một môi trường cụ thể và những ý kiến công chúng về các tác động tiềm ẩn của môi trường.

Các phương pháp

Phương pháp đánh giá cụ thể nói chung và ngành công nghiệp có sẵn bao gồm:

Sản phẩm công nghiệp - Phân tích vòng đời môi trường của sản phẩm (LCA): được sử dụng để xác định và đánh giá tác động của các sản phẩm công nghiệp đối với môi trường. Những EIA xem xét các hoạt động liên quan đến khai thác nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, sản xuất, sử dụng, xử lý và thiết bị phụ trợ.

Logic mờ (được phát triển từ lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic mờ có thể được coi là mặt ứng dụng của lý thuyết tập mờ để xử lý các giá trị trong thế giới thực cho các bài toán phức tạp (Klir 1997): Phương pháp ĐTM cần dữ liệu đo lường để ước tính giá trị của chỉ số tác động Tuy nhiên rất nhiều các tác động môi trường không thể được định lượng, ví dụ như chất lượng cảnh quan, chất lượng cuộc sống và xã hội chấp nhận Thay vào đó thông tin từ EIA tương tự, chuyên gia đánh giá và tình cảm cộng đồng được sử dụng xấp xỉ phương pháp luận được gọi là logic mờ có thể được sử dụng.

Cây biến đổi gen - Phương pháp cụ thể có sẵn để thực hiện EIA của các sinh vật biến đổi gen bao gồm GMP-RAM và INOVA. Ở cuối của dự án, kiểm toán đánh giá độ chính xác của EIA bằng cách so sánh thực tế để tác động dự đoán tác động.

Mục tiêu là làm cho EIA tương lai hợp lệ và hiệu quả hơn. Hai cân nhắc chính là:

Khoa học - để kiểm tra tính chính xác của các dự đoán và giải thích sai sót.

Quản lý - để đánh giá sự thành công của trong việc giảm tác động.

Kiểm toán có thể được thực hiện hoặc như là một đánh giá khắt khe của giả thuyết hoặc với một cách tiếp cận đơn giản so sánh những gì thực sự xảy ra đối với những dự đoán trong tài liệu EIA.

Sau EIA, các nguyên tắc phòng ngừa và gây ô nhiễm phải trả có thể được áp dụng để quyết định có bác bỏ, sửa đổi hoặc yêu cầu trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bảo hiểm cho một dự án, dựa trên tác hại dự đoán tác động.

Theo Jay et al., EIA được sử dụng như một công cụ trợ giúp quyết định chứ không phải ra quyết định công cụ. Có sự bất đồng ngày càng tăng về chúng như ảnh hưởng của chúng trên các quyết định bị hạn chế.

Đào tạo nâng cao cho các học viên, hướng dẫn thực hành tốt nhất và nghiên cứu tiếp tục đều đã được đề xuất.

Báo cáo ĐTM đã bị chỉ trích vì quá giới hạn phạm vi của mình trong không gian và thời gian. Không có thủ tục được chấp nhận tồn tại để xác định ranh giới như vậy.

Ranh giới này được xác định bởi người nộp đơn và giám định viên chính, nhưng trong thực tế, hầu hết các Báo cáo ĐTM chỉ tác động trực tiếp và ngay lập tức trên khu vực chịu ảnh hưởng.

Phát triển gây tác động cả trực tiếp và gián tiếp. Tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, sản xuất, sử dụng và xử lý vật liệu xây dựng, máy móc, sử dụng đất bổ sung cho hoạt động sản xuất và dịch vụ, khai thác và tinh chế, vv, tất cả đều có tác động môi trường. Các tác động gián tiếp của sự phát triển có thể cao hơn nhiều so với tác động trực tiếp kiểm tra bởi một EIA. Đề xuất như sân bay hoặc nhà máy đóng tàu gây ra trên phạm vi rộng tác động nước và quốc tế, cần được đề cập trong Báo cáo ĐTM.

Mở rộng phạm vi của EIA có thể có lợi cho bảo tồn các loài bị đe dọa. Thay vì tập trung vào khu vực dự án, một số Báo cáo ĐTM sử dụng một cách tiếp cận môi trường sống dựa trên tập trung vào mối quan hệ rộng hơn nhiều giữa con người và môi trường. Kết quả là, lựa chọn thay thế để giảm thiểu tác động tiêu cực đến dân số của toàn bộ loài, chứ không phải là tiểu quần thể địa phương, có thể được đánh giá.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Đánh giá tác động môi trường là gì? tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin nhanh môi trường
(phapluatmoitruong.vn) - Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực, gắng sức hết mình của UBND xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng nhân dân đã gặt hái được những thành tựu đáng tự hào trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, xã còn quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho người dân, phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân làm cho môi trường sống của xã xanh, sạch, đẹp hơn và góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường, 1 trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
(phapluatmoitruong.vn) - Phát biểu tại buổi họp sáng 27/2 về tình tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP (QHKT) nghiên cứu lập đề án để huyện đảo Cần Giờ thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng.
(phapluatmoitruong.vn) - "Không thể chấp nhận là quận trọng điểm du lịch mà còn nhìn thấy rác, những việc rất nhỏ như vậy các đồng chí đừng nghĩ làm thành phong trào chỉ 1-2 hôm mà đòi hỏi từ tổ dân phố, cán bộ phường, quận phải nỗ lực cố gắng trong bảo vệ môi trường”.
(phapluatmoitruong.vn) - Là huyện thuần nông, việc chỉnh trang bộ mặt nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp với những tuyến đường hoa, cây xanh tô điểm là việc làm không dễ bởi nhận thức của một bộ phận nhân dân, cán bộ về vấn đề này chưa cao. Tuy vậy, năm 2016, huyện Phú Xuyên đã xây dựng thành công 3 tuyến đường hoa, tạo diện mạo mới cho khu phố, làng quê.