Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 11/07/2020

Hà Nội: Khắc phục tồn tại các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường

Mtđt, 09:44 03/06/2020

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các địa phương và sở, ngành rà soát khối lượng các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa có Văn bản 189/TB-VP (ngày 1-6-2020) thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản tại cuộc họp về công tác rà soát khối lượng các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Thông báo kết luận nêu rõ, công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường đã dần nâng cao được chất lượng, tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại (đã được Thanh tra thành phố chỉ ra tại Kết luận 1366/KL-TTTP ngày 29-3-2019).

Tại cuộc họp, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản kết luận: Việc phê duyệt, bổ sung khối lượng phát sinh các gói thầu dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố là khắc phục các tồn tại mà Thanh tra thành phố đã kết luận, kiến nghị.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường có trách nhiệm xác định cụ thể, chính xác, đúng quy định đối với việc bổ sung khối lượng các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan rà soát các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo làm rõ và đề xuất cụ thể các nội dung: Nhiệm vụ chi ngân sách theo đúng quy định phân cấp của thành phố; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, ngành và đơn vị; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc thu giá dịch vụ không bảo đảm nguồn thanh toán cho khối lượng thực tế, đề xuất UBND thành phố theo nhiệm vụ chi đã được phân cấp.

Trên cơ sở khối lượng bổ sung phát sinh tại Tờ trình 11897/LS:XD-TC ngày 14-12-2018 của liên sở: Xây dựng, Tài chính và Báo cáo 5397/BC-TTTP ngày 14-11-2019 của Thanh tra thành phố, các đơn vị tổng hợp khối lượng, giá trị bổ sung phát sinh các gói thầu, trong đó thể hiện rõ các nội dung: Khối lượng phát sinh do các tuyến đường, ngõ xóm mới đưa vào sử dụng; khối lượng phát sinh do các sự kiện, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; khối lượng rác thải thực tế phát sinh tăng so với khối lượng đã đấu thầu..., báo cáo UBND thành phố trước ngày 10-6-2020.

Theo Hà Nội mới

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Khắc phục tồn tại các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin nhanh môi trường