Hà Nội, Thứ Hai Ngày 03/08/2020

Quảng Trị: Phê duyệt kế hoạch bảo tồn rùa biển giai đoạn 2019-2025

Văn Thanh, 16:38 16/09/2019

Ngày 14/9/2019 UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025.

Nhằm bảo tồn rùa biển, loài thủy sinh quý hiếm đang bị đe dọa bởi tác động của biến đổi khí hậu và con người trong quá trình phát triển, ngày 14/9/2019 UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm quản lý, bảo tồn, bảo vệ hiệu quả, bền vững các quần thể rùa biển và nơi sinh cư của chúng tại tỉnh Quảng Trị.

Trong giai đoạn 2019 - 2022 sẽ nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn tài nguyên, môi trường biển và rùa biển thích ứng với giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương hiện nay, góp phần thực hiện chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường của tỉnh nói riêng, quốc gia nói chung, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững tại địa phương.

Cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tiếp nhận rùa từ người dân ven biển bãi ngang Quảng Trị

100% cán bộ, nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên làm việc liên quan đến bảo tồn rùa biển được tập huấn kiến thức chuyên sâu về rùa biển, kỹ năng, kỹ thuật bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển. Duy trì đội tình nguyện viên quan sát, bảo tồn, bảo vệ và cứu hộ rùa biển tại 12 xã, thị trấn ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ. Triển khai chương trình nói không với túi nilon, nhựa dùng một lần, ống hút nhựa tại huyện đảo Cồn Cỏ. Cơ sở dữ liệu về rùa biển tỉnh Quảng Trị và cơ sở dữ liệu về quản lý rác thải nhựa biển được xây dựng và hoạt động có hiệu quả tại Ban Quản lý khu bảo tồn huyện đảo Cồn Cỏ…

Giai đoạn 2022 - 2025: 50% cộng đồng dân cư sinh sống tại các xã ven biển được tập huấn về công tác bảo tồn rùa biển. 70% các trường THCS tại các xã, thị trấn ven biển trong tỉnh đưa chương trình ngoại khóa về rùa biển và môi trường sống của chúng, đồng thời tổ chức các chiến dịch làm sạch bờ biển để học sinh tham gia. 50% thuyền trưởng, chủ tàu thuyền nghề cá trong tỉnh được tập huấn nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa biển và kỹ năng bảo vệ, bảo tồn rùa biển. 70% các xã, thị trấn ven biển triển khai chương trình giám sát chất thải nhựa đại dương. Cơ sở dữ liệu về rùa biển của tỉnh Quảng Trị được hoàn thiện và kết nối với Tổng Cục Thủy sản…

Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch: Nghiên cứu, thiết lập, phục hồi, quản lý, bảo vệ khu vực sinh sản và sinh cư của rùa biển tại tỉnh Quảng Trị. Giảm thiểu các tác nhân ảnh hưởng và gây tử vong rùa biển. Nghiên cứu và quan trắc các đặc điểm sinh học, sinh thái học của rùa biển. Nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo các cán bộ chuyên trách về bảo tồn rùa biển. Thực hiện các hợp tác trong nước và quốc tế về bảo tồn rùa biển.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hơn 4,1 tỷ đồng gồm ngân sách tỉnh, ngân sách từ các nguồn tài trợ, xã hội hóa, nguồn hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý đa dạng sinh học bảo tồn loài rùa biển theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Lồng ghép các chương trình bảo tồn rùa biển vào chương trình bảo tồn loài hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ rùa biển với các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tổ chức triển khai Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025…

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Quảng Trị 2019 - 2015

Về hợp tác trong nước và quốc tế: Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ chủ động xây dựng quan hệ hợp tác với các đơn vị, như Vườn Quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa –Vũng Tàu), Núi Chúa (Ninh Thuận); các Khu bảo tồn biển: Hòn Cau (Bình Thuận); Cù lao Chàm (Quảng Nam)….Xây dựng mối quan hệ làm việc với các cơ quan chức năng như: Bộ đội, Biên phòng, Công an, Kiểm ngư, Thanh Tra môi trường, Thanh Tra-Pháp chế Thủy sản; Quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát biển, Hải quan ...nhằm tăng cường công tác tuần tra, thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động khai thá, buôn bán bất hợp pháp rùa biển và các sản phẩm rùa biển tại đị phương. Tăng cường hợp tác với các tổ chức bảo tồn quốc tế tại Việt Nam và ngoài nước để tranh thủ sự hỗ trowg về kỷ thuật, tài chính, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển đã được xây dựng.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Phê duyệt kế hoạch bảo tồn rùa biển giai đoạn 2019-2025 tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin nhanh môi trường