Hà Nội, Thứ Năm Ngày 02/04/2020

Vụ vận chuyển chất thải rắn trái phép tại Phú Đô: Bao giờ xử lý?

Xuân Hòa, 13:04 15/06/2019

Sau khi kiểm tra và xác nhận có vụ việc đổ thải, UBND phường Phú Đô đã báo cáo sự việc lên quận Nam Từ Liêm để xử lý theo quy định.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đăng tải bài viết “Bắt tại trận xe vận chuyển chất thải từ công trường đổ ra ven đường” phản ánh việc tại Dự án Cải tạo, chỉnh trang, bổ sung lớp học Trường Tiểu học Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Liên danh Công ty CP Xây dựng đô thị Hòa Phú - Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương - Công ty CP Nhật Dương triển khai thực hiện đã đổ phế thải xây dựng, chất thải rắn ra khu vực Trung tâm Truyền dẫn và Phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Làm việc với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Phùng Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, lãnh đạo phường đã giao cho công an phường đi xác minh. Qua xác minh nhận thấy thông tin cơ quan báo chí phản ánh là đúng. Phía UBND phường đã có báo cáo ngay lên quận để giải quyết và xử lý theo thẩm quyền.

Chất thải công nghiệp thông thường ngành xây dựng được vận chuyển đổ thải không đúng nơi quy định.

“Trên địa bàn phường đang thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Phú Đô do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Quận làm đại diện chủ đầu tư và do liên danh Công ty CP Xây dựng đô thị Hòa Phú - Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương - Công ty CP Nhật Dương làm nhà thầu xây dựng. Nhà thầy có hành vi chở phế thải xây dựng, chất thải rắn từ nơi thi công ra khu vực Trung tâm Truyền dẫn và Phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Vụ việc này đã được báo cáo lên UBND quận Nam Từ Liêm.

UBND phường Phú Đô báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng Quản lý Đô thị và Ban quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm được biết và chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục hoàn toàn phế thải đã đổ ra”, nội dung công văn của UBND phường Phú Đô nêu rõ.

Theo ghi nhận của PV, khu vực đổ thải của đơn vị trên vẫn chưa được dọn dẹp, trả lại hiện trang ban đầu. Các cá nhân và tổ chức có dấu hiệu vi phạm luật Bảo vệ Môi trường chưa bị các cơ quan chức năng xử lý theo các quy định hiện hành.

Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử tiếp tục thông tin về việc xử lý, giải quyết khắc phục hậu quả của hành vi đổ thải trái phép trên.

Nghị định 155/ 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường quy định nêu rất rõ về việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân và tổ chức nếu có hành vi vi phạm luật Bảo vệ môi trường.

Điều 20. Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Theo khoản 5 điều này, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Khoản 9 điều này quy định về Hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường dưới 1.000 kg;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 5.000 kg đến dưới 10.000 kg;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg;

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg;

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 30.000 kg đến dưới 40.000 kg;

k) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 40.000 kg đến dưới 60.000 kg;

l) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg;

m) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 80.000 kg đến dưới 100.000 kg;

n) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 100.000 kg trở lên.

Ngoài ra, khoản 13 điều này về Biện pháp khắc phục hậu quả cũng nêu rõ:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu do hành vi vi phạm quy định tại các khoản 9, 10 và 11 Điều này gây ra;

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này;

c) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Vụ vận chuyển chất thải rắn trái phép tại Phú Đô: Bao giờ xử lý? tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin nhanh môi trường