Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 31/07/2021

Xi măng Xuân Thành chấp hành quy định BVMT và khoáng sản

Xuân Hòa, 17:52 27/03/2020

Sở TN&MT tỉnh Hà Nam vừa ban hành kết luận kiểm tra liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản của công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành.

Theo kết luận kiểm tra do ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc sở TN&MT tỉnh Hà Nam ký ngày 25/3 thể hiện, về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Xuân Thành (Công ty Xuân Thành - PV) đã có Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt, đã có Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH), đã có hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, công ty đã nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường năm 2019.

Sở TN&MT Hà Nam ra kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và khoáng sản của công ty xi măng Xuân Thành.

Công ty Xuân Thành đã áp dụng một số biện pháp để giảm thiểu tác động môi trường như: đã xây dựng hệ thống rãnh thu nước, 02 hồ lắng tập trung để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn từ khai trường. Xây dựng và lắp đặt hệ thống sịt rửa xe cao áp tự động.

Công ty Xuân Thành đã bê tông hóa 2,1 km với chiều rộng từ 10-13 m phục vụ khai thác mỏ sét, hiện còn khoảng 02 km đường dùng chung trên địa bàn xã Thanh Hương, Công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương và UBND huyện Thanh Liêm để xây dựng đường vận chuyển riêng; trang bị xe hút bụi và xe tưới nước để giảm thiểu bụi trên tuyến đường vận chuyển...

Về lĩnh vực hoạt động khoáng sản: Công ty Xuân Thành đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trong quá trình hoạt động Công ty cơ bản đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản như: đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ; cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ và thông báo đến các cơ quan nhà nước thời gian bắt đầu xây dựng mỏ, thời gian bắt đầu khai thác.

Xe vận chuyển khoáng sản được phun nước trước khi ra khỏi mỏ.

Lãnh đạo sở TN&MT tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty Xuân Thành thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, duy trì, vận hành thường xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Thực hiện thu gom và xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh trước khi xả ra môi trường, thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ, kê khai nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông. Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với người dân trong việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định. Yêu cầu Công ty lập và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình Bảo vệ môi trường gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về hoạt động khoáng sản: Đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản mỏ để đưa mỏ vào khai thác theo quy định. Khai thác theo đúng thiết kế mỏ được phê duyệt, khai thác trong phạm vi, ranh giới mỏ được cấp phép và đúng công suất được phép khai thác hàng năm quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp.

Sở TN&MT Hà Nam đề nghị các phòng ban chuyên môn và chính quyền sở tại giám sát, kiểm tra hoạt động của đơn vị này.

Sở TN&MT tỉnh Hà Nam đề nghị UBND huyện Thanh Liêm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN&MT) có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Phòng Khoáng sản thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt khối lượng khoáng sản Công ty khai thác. Phối hợp với đơn vị có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện Công ty có vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản.

Bạn đang đọc bài viết Xi măng Xuân Thành chấp hành quy định BVMT và khoáng sản tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin nhanh môi trường