Hà Nội, Thứ Tư Ngày 12/08/2020

Xây dựng hệ thống tín chỉ Các-bon trong quản lý chất thải rắn

Hồng Anh, 10:40 06/07/2020

Ngày 4/7, tại Quảng Ninh, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn hoạt động xây dựng hệ thống tín chỉ Các – bon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Đây là hoạt động trong hợp phần “Nghiên cứu thí điểm chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường Các – bon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn ở Việt Nam” trong khuôn khổ Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường Các – bon tại Việt Nam (Dự án VNPMR) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường (Bộ Xây dựng) và TS.Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan đầu mối tham gia Dự án VNPMR của Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Sở Xây dựng của các thành phố lớn; Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam; Công ty Môi trường đô thị các tỉnh phía Bắc, và các cơ quan báo chí …

PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và TS. Trương Đức Trí – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR đồng chủ trì hội thảo.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, hội thảo nhằm chia sẻ về các công nghệ xử lý chất thải rắn (CTR) tạo tín chỉ Các – bon, kết quả kiểm kê khí nhà kính (KNK), hệ thống quản lý dữ liệu dự báo tiềm năng giảm phát thải KNK đối với các hoạt động trong lĩnh vực CTR. Đồng thời nhằm lắng nghe ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu về các hoạt động xây dựng hệ thống tín chỉ Các – bon cho lĩnh vực quản lý CTR. Các kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ Bộ Xây dựng trong nghiên cứu ban hành hệ thống MRV của các ngành và lộ trình giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý CTR.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường phát biểu tại hội thảo

Ngoài ra, hội thảo cũng nhằm hoàn thiện báo nghiên cứu điển hình về dự án NAMA tạo tín chí các – bon cũng như báo cáo về dữ liệu giảm nhẹ phát thải KNK và tín chỉ Các – bon được tạo ra, lựa chọn công cụ định giá Các – bon và công cụ thị trường trong quản lý CTR phù hợp với Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, đại biểu đã tập trung trình bày 6 nội dung bao gồm: Tổng quan Dự án VNPMR, các hoạt động đã thực hiện và kết quả thu được, các chính sách liên quan về xây dựng thị trường Các – bon; Mục tiêu và các hoạt động của hợp phần CTR – Dự án VNPMR; Hiện trạng và xu hướng đầu tư công nghệ xử lý CTR tạo tín chỉ; Xây dựng báo cáo môi trường quốc gia lĩnh vực CTR; Kết quả kiểm kê phát thải KNK trong lĩnh vực CTR và Dự báo tiềm năng giảm phát thải KNK trong lĩnh vực CTR.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo

Các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận, làm rõ các khía cạnh từ kỹ thuật đến chính sách, tác động đến kinh tế, xã hội và môi trường; đặc biệt là vấn đề bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính khả thi của các chính sách để hoàn thiện các quy định liên quan đến quy trình MRV, hướng dẫn kỹ thuật về các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR phát biểu tại hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR nhấn mạnh vấn đề cần ưu tiên trong thời gian tới là:

Thứ nhất, cần xây dựng và ban hành hệ thống kiểm kê phát thải KNK cũng như hệ thống giám sát phát thải KNK và MRV cấp quốc gia, cấp ngành, cấp tiểu ngành và đến tận cơ sở sản xuất một cách minh bạch, chính xác theo yêu cầu quốc tế. Thứ hai, xác định lộ trình giảm nhẹ phát thải KNK cho từng ngành, tiểu ngành. Thứ ba, xây dựng và ban hành bộ tiêu chí để xác định hạn mức phát thải KNK và phân bổ cho từng ngành.

Bên cạnh đó, phải đánh giá, phân tích các tác động cũng như cơ hội đối với kinh tế, xã hội và môi trường khi áp dụng các công cụ định giá các-bon. Ngoài ra, cần xác định được yêu cầu về kinh tế, nhân lực, tài chính từ nhà nước, doanh nghiệp khi vận hành thị trường kinh doanh tín chỉ các - bon trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn./.

Dự án "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam" (VNPMR) do Chương trình sẵn sàng tham gia thị trường các-bon quốc tế hỗ trợ, ủy thác cho Ngân hàng Thế giới quản lý.

Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ các-bon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường các-bon trong nước và thế giới.

Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các cơ quan phối hợp chính bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Xây dựng hệ thống tín chỉ Các-bon trong quản lý chất thải rắn tại chuyên mục Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Môi trường