Thứ năm, 05/10/2023 05:48 (GMT+7)
Gia Bình (Bắc Ninh): Chung tay làm sạch môi trường
4 năm thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh, giai đoạn 2019- 2025, cái được lớn nhất của huyện Gia Bình chính là làm thay đổi nhận thức, hành động trong công tác bảo vệ môi trường đối với mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.
Đà Bắc- Hòa Bình: Đất rừng đang bị xâm hại
Một diện tích lớn đất rừng sản xuất tại khu vực Ngầm Suối Láo, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đang bị xâm hại vì hoạt động xây dựng trái phép. Do vậy rất cần sự vào cuộc của UBND huyện Đà Bắc và UBND tỉnh Hòa Bình.