Thứ bảy, 25/06/2022 14:26 (GMT+7)
TP Hạ Long: Chung tay bảo vệ môi trường
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2022, TP Hạ Long đã ban hành chương trình hành động nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác này.