Thứ tư, 10/08/2022 18:05 (GMT+7)

Năm 2021 chỉ số Parindex lần đầu tiên tỉnh đạt trên 83%

MTĐT -  Thứ ba, 11/01/2022 10:23 (GMT+7)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng. Thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao ở mọi ngành, mọi lĩnh vực.

tm-img-alt
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thành phố Hà Giang từng bước mang lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, tiến bộ, chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, minh bạch, thân thiện phục vụ nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên hầu hết các lĩnh vực KT-XH. Thông qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện các quy định về quy chế văn hóa công sở như: Triển khai việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ; bố trí, sắp xếp phòng làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp; nơi làm việc được giữ gìn sạch, đẹp, tạo cảnh quan văn minh, lịch sự...

Các chỉ số về CCHC của tỉnh trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt lần đầu tiên chỉ số CCHC (Parindex) của tỉnh đạt 83,87% thuộc nhóm B, vượt mục tiêu 3,87%; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 87,60%. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 42,676/80 điểm, tương ứng 53,34% đứng đầu nhóm 3 xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố. Công tác cải cách thủ tục hành chính từ đầu năm đến nay đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu và ban hành 64 quyết định công bố thủ tục hành chính; tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 1.567 thủ tục hành chính, đạt 100%; mức độ 3 đổi với 157 thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt trên 21%; số lượng hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt cao với 95,4%.

Bên cạnh đó, chương trình chuyển đổi số được tỉnh ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số, phối hợp thành lập 7 tổ công tác chuyển đổi số. Xây dựng định hướng khung kế hoạch 24 tháng chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng chuyển đổi số tại toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trường học, cơ sở khám chữa bệnh và doanh nghiệp...; tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo 3 cấp: tỉnh, huyện, xã tại 233 điểm cầu với 4.431 người tham gia; phối hợp với Công ty Base - FPT xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2022 đạt nhiều kết quả khả quan. Cùng với đó, việc ứng dụng chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử được chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt. Đến nay có 20/20 đơn vị cấp tỉnh có tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân đạt trên 90%; đối với cấp huyện đã có 8/11 huyện có tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân đạt trên 60%.

Với những kết quả trên, có thể nói công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC; góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân.

Bạn đang đọc bài viết Năm 2021 chỉ số Parindex lần đầu tiên tỉnh đạt trên 83%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo BHG

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến thể BA.5 chiếm 80% tổng số ca COVID-19
Qua giải trình tự gene virus mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ghi nhận biến chủng BA.5 chiếm ưu thế với 80% số bệnh nhân COVID-19, còn lại là các biến chủng khác của Omicron.