Chủ nhật, 14/07/2024 23:09 (GMT+7)

Nam Định ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp

An Na -  Thứ bảy, 22/06/2024 13:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp  trên địa bàn tỉnh.

tm-img-alt
Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định quy định Quy chế quản lý cụm công nghiệp

Theo đó, đối tượng áp dụng quy chế này gồm: Các cơ quan quản lý Nhà nước; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp và các đơn vị có liên quan tới hoạt động quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung quản lý gồm: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về cụm công nghiệp; Xây dựng, điều chỉnh, tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp vào quy hoạch tỉnh; Công tác phối hợp đánh giá, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường (cấp mới/cấp lại/cấp đổi/cấp điều chỉnh) của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Tiếp nhận thực hiện các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp; Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích; Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách; Công tác thanh tra, kiểm tra.

Quy chế cũng quy định chuyển tiếp việc xử lý thành lập các cụm công nghiệp đã được phê duyệt trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19.8.2009 của Thủ tướng Chính phủ và có trong Phương án phát triển cụm công nghiệp thuộc quy hoạch tỉnh. UBND cấp huyện rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với các cụm công nghiệp có đủ điều kiện để thành lập theo quy định, UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Đối với các cụm công nghiệp không đủ điều kiện để thành lập UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành khác liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra khỏi Phương án phát triển cụm công nghiệp trong kỳ điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 5.7.2024 và thay thế Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị liên quan trong việc quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 16.11.2010 của UBND tỉnh Nam Định.

Bạn đang đọc bài viết Nam Định ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khu công nghiệp Gia Lộc còn vướng gì?
Khu công nghiệp Gia Lộc (Hải Dương) được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đánh giá có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lao động... Chủ đầu tư và các bên liên quan đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng.
Khai thác điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
Trước xu thế phát triển và nhu cầu của nhà đầu tư về nguồn năng lượng xanh, nhiều chủ đầu tư khai thác lợi thế sẵn có từ các khu công nghiệp đang hoạt động để phát triển nguồn năng lượng tái tạo, qua đó tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.

Tin mới

Khu công nghiệp Gia Lộc còn vướng gì?
Khu công nghiệp Gia Lộc (Hải Dương) được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đánh giá có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lao động... Chủ đầu tư và các bên liên quan đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng.

Thương hiệu đồng hành