Thứ ba, 28/03/2023 23:01 (GMT+7)

Nghệ An: Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Thanh Mai -  Chủ nhật, 19/03/2023 17:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai xây dựng nhà từ nguồn huy động của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

Đầu tháng 2/2023, tỉnh Nghệ An phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào, đã có hơn 10 nghìn căn nhà trị giá hơn 521 tỷ đồng được huy động.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu việc triển khai xây dựng phải bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Việc hỗ trợ làm nhà theo hình thức hỗ trợ trực tiếp; bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như lực lượng tham gia.

Theo kế hoạch, sẽ xây dựng 2.420 nhà tại 6 huyện biên giới cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Trong đó, 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ được phân bổ tại các xã còn lại của các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, với số lượng: Kỳ Sơn: 500 nhà; Tương Dương: 300 nhà; Quế Phong: 200 nhà.

Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng là 46,5m2 và diện tích sử dụng 36m2, với khung cột thép, mái lợp tôn… Trong đó, kinh phí sản xuất, lắp dựng phần thân và mái nhà do Bộ Công an và Công an tỉnh vận động tài trợ 50 triệu đồng/căn. Còn kinh phí xây dựng phần móng, nền nhà do chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động hộ gia đình, họ tộc, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác. Trường hợp quá khó khăn thì “Quỹ Vì người nghèo” cấp huyện, xã xem xét hỗ trợ trên cơ sở thống nhất (bằng văn bản) với cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Về quy trình thực hiện, đối với 1.420 nhà do Bộ Công an vận động, ủng hộ, trên cơ sở danh sách các hộ gia đình được UBND cấp huyện lựa chọn và phê duyệt, nguồn vốn được hỗ trợ chuyển về tài khoản “Quỹ Vì người nghèo” cấp huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà cho các hộ gia đình, thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo quy định… Ban Chỉ đạo yêu cầu phải lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đã triển khai có hiệu quả mô hình này tại các tỉnh. Hộ dân có đơn đăng ký tự nguyện tham gia chương trình (có xác nhận của Ban công tác Mặt trận và chính quyền địa phương) và trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị thi công, có giấy ủy quyền cho “Quỹ Vì người nghèo” của các huyện trực tiếp chi trả kinh phí cho nhà thầu sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành theo đúng thiết kế được duyệt. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã phối hợp giám sát, thẩm định, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Trên cơ sở bàn giao và giấy ủy quyền chuyển kinh phí chi trả cho đơn vị thi công của các hộ dân, văn bản đề nghị thanh toán của đơn vị thi công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Quỹ Vì người nghèo cấp huyện sẽ chuyển kinh phí 1 lần (50 triệu đồng/căn) cho đơn vị thi công. Đối với 1.000 nhà do Công an tỉnh vận động, ủng hộ, UBND cấp huyện, xã, lực lượng công an phối hợp tiếp nhận từ các đơn vị vận động, ủng hộ; trực tiếp giám sát quá trình xây dựng và bàn giao cho các hộ gia đình theo hình thức “Chìa khóa trao tay”.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao những căn nhà Đại đoàn kết đầu tiên cho người nghèo tại huyện Kỳ Sơn.

Về lộ trình thực hiện, đối với 1.420 nhà do Bộ Công an vận động, ủng hộ, sẽ hoàn thiện phần nền, móng các công trình trước ngày 30/4/2023. Hoàn thành lắp đặt toàn bộ 1.420 nhà trước ngày 19/8/2023. Đối với 1.000 nhà do Công an tỉnh vận động, ủng hộ, sẽ hoàn thiện xây dựng nền móng 128 nhà tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn trước ngày 25/3/2023. Hoàn thiện phần nền, móng các công trình còn lại trước ngày 20/4/2023. Hoàn thành lắp đặt toàn bộ nhà còn lại trước ngày 30/5/2023.

Ban Chỉ đạo cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, trong đó Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tiếp nhận nguồn kinh phí và khâu nối, tiếp nhận nhà. Là đầu mối phối hợp với các cục chức năng của Bộ Công an để báo cáo, triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu lựa chọn đơn vị nhà thầu theo đúng quy định, nhà tài trợ có đủ năng lực, kinh nghiệm, tư cách pháp nhân đảm bảo đúng lộ trình thực hiện…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan kêu gọi, huy động các nguồn lực hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai xây dựng nền móng và hỗ trợ vận chuyển trong quá trình triển khai lắp đặt nhà cho các đối tượng được thụ hưởng. Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện triển khai xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn.

Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, với mục tiêu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ gia đình nghèo sinh sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sinh hoạt và sử dụng; thay vào đó có được ngôi nhà đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng: Nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng.

Nghệ An có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

UBND các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương có trách nhiệm tham mưu Ban chỉ đạo của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (yêu cầu cả hệ thống chính trị xã hội phải vào cuộc). Trong đó, phân công nhiệm vụ cho mỗi đồng chí trong Ban chỉ đạo phụ trách và chịu trách nhiệm tại một hoặc nhiều bản, thôn, xóm; phối hợp rà soát, lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà, đến nghiệm thu, bàn giao cho từng hộ gia đình và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Tổ chức khảo sát, xét duyệt và lập danh sách các đối tượng thuộc diện được tặng nhà tại địa bàn các xã bảo đảm đúng quy chế, quy định của UBND tỉnh trước ngày 22/3/2023. Tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện triển khai xây dựng nhà. Làm việc, thống nhất với các hộ gia đình về bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện. Vận động hộ gia đình cùng tham gia thi công xây dựng nhà.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khởi tố nguyên Cục trưởng Thanh tra giám sát ngân hàng II
Tại cuộc họp báo chiều 28/3, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03) cho biết, đã khởi tố tổng cộng 32 người trong 2 vụ án liên quan đến sai phạm tại Vạn Thịnh Phát, trong đó có nguyên Cục trưởng Thanh tra giám sát ngân hàng