Chủ nhật, 11/06/2023 00:48 (GMT+7)

Nghị định mới thống nhất quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế

MTĐT -  Thứ sáu, 03/06/2022 16:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được đánh giá là có nhiều điểm hoàn thiện, ưu việt hơn so với Nghị định cũ.

Nghị định quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống KCN, KKT; đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý nhà nước đối với KCN và KKT. Tại Nghị định, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Bộ KH&ĐT cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, ban quản lý KCN, KKT, tổ chức có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về quản lý, phát triển KCN, KKT trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Cùng với đó là hướng dẫn xây dựng KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN công nghệ cao, KCN - đô thị - dịch vụ; tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án hạ tầng KCN sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia vào KCN, KKT; xây dựng và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về KCN, KKT; ban hành mẫu biểu báo cáo định kỳ; cung cấp thông tin về KCN, KKT cho các cơ quan có liên quan của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế - xã hội của KCN, KKT...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Đã có nhiều điểm mới ưu việt, phù hợp thực tế hơn

Theo đó, trước những bất cập, tồn tại của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Nghị định 82) quy định về quản lý KCN, KKT, ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP (Nghị định 35). So với Nghị định 82, Nghị định 35 được cho là hoàn thiện, ưu việt hơn khi các quy định trong các Điều của Nghị định được xác định phù hợp với thực tế, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (đầu tư hạ tầng, thành lập KCN...).

Trong đó, về việc đầu tư hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP bãi bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi quy định, khu công nghiệp được xác định là đã được thành lập kể từ ngày cấp có thẩm quyền: a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; b) Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP cũng hoàn thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (tỷ lệ lấp đầy, quy mô khu công nghiệp, năng lực của nhà đầu tư và một số điều kiện khác) trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư nhằm đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của dự án hạ tầng khu công nghiệp. Điều kiện nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP cũng quy định, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: 1) Điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; 2) Điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp thì tổ chức kinh tế dự kiến thành lập phải có khả năng đáp ứng điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan…

Và xét trên những kỳ vọng từ phía các chuyên gia và nhà đầu tư, những điểm mới của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển và đòi hỏi từ thực tiễn phát triển./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nghị định mới thống nhất quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Hàn Sơn-Ngôi cổ tự nổi tiếng ở Tô Châu
Người ta thường ví Tô Châu là thiên đường trần gian. Thành phố cổ này có nhiều sông ngòi ngang dọc với gần 1.000 chiếc cầu đá, cầu gạch xây vồng lên, bắc qua đôi bờ sông hẹp như sông Tô của Hà Nội.