Thứ hai, 06/02/2023 10:59 (GMT+7)

Thái Bình : Nhiều giải pháp tháo gỡ trong quy hoạch khu dân cư

PV -  Thứ năm, 11/11/2021 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả kiểm tra các khu đất quy hoạch dân cư được phê duyệt nhưng còn vướng mắc, chưa hoàn thiện hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh....

Theo báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với  sở, ngành, các huyện tổ chức kiểm tra hiện trạng những khu đất có diện tích dưới 3ha nhưng còn vướng mắc.

Cụ thể, khi xem xét thực địa 73 khu đất thì có 38 khu đất bảo đảm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2553/UBND-NNTNMT ngày 22/6/2021 về việc thực hiện quy hoạch khu dân cư, 14 khu đất đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và 21 khu đất chưa thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng.

Căn cứ tình hình thực tế trên, nhiều giải pháp đã được đưa ra tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc thực hiện quy hoạch dân cư, tạo nguồn thanh toán xây dựng cơ bản là rất cần thiết nhưng quá trình thực hiện phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương của Tỉnh ủy.

Đối với 38 khu đất thống nhất quan điểm cho xử lý quy hoạch. Đối với 14 khu đất đã triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trước thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/TU ngày 18/3/2019 thống nhất hoàn thiện; 21 khu đất còn điều kiện mở rộng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại lần cuối.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện đẩy nhanh thủ tục để hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, danh mục đất lúa. Khi đấu giá xong, các địa phương phải ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản, giao Chủ tịch UBND các huyện quản lý chặt chẽ nguồn tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Về chủ trương huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư nhằm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/02/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019. Trên cơ sở đó đề xuất việc thực hiện xây dựng nhà ở khu dân cư mới kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình : Nhiều giải pháp tháo gỡ trong quy hoạch khu dân cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Làm thế nào để xác định tiêu chí rừng trồng?
Điều 5 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định, rừng trồng bao gồm rừng trồng mới trên đất chưa có rừng, rừng trồng lại sau khai thác hoặc do các nguyên nhân khác, rừng trồng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng tái sinh sau khai thác...