Thứ sáu, 02/06/2023 12:40 (GMT+7)

Nội dung của báo cáo và biên bản họp tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

MTĐT -  Chủ nhật, 02/04/2023 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 /1/2022 quy định Nội dung của báo cáo và biên bản họp tham vấn trong đánh giá tác động môi trường, cụ thể:

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

1. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Biên bản họp tham vấn đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP theo quy định tại Mẫu số 04a Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Bạn đang đọc bài viết Nội dung của báo cáo và biên bản họp tham vấn trong đánh giá tác động môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Luật sư Trương Xuân Hải

Cùng chuyên mục

Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia vừa ký Quyết định số 36/QĐ-HĐTĐQH ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin mới