Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 29/05/2020

Cần tổ chức Hội nghị chung cư trước khi dự án IGG Hạ Long khởi công

P.V, 14:09 09/09/2019

Cuộc sống trong các khu nhà chung cư cũ lô 6, 7 và 8 thuộc phường Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang bị đảo lộn, kèm theo nhiều bức xúc.

Ngã ngửa vị “bỗng” phải nhận quyết định bồi thường

Theo phản ánh của 36 hộ dân sống tại tầng 1 các Khu chung cư lô 6,7 và 8, mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh có chủ trương giao cho Công ty CP IGG Hạ Long phá bỏ khu nhà chung cư cũ và xây dựng lại khu nhà phố thương mại chung cư kết hợp dịch vụ thương mại theo văn bản số 4513/UBND-XD4 ngày 28/7/2016. Đối với chủ trương này, các hộ dân đều đồng tình ủng hộ khi có chỗ ở mới, góp phần chỉnh trang diện mạo TP Hạ Long.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 3683/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng lại Khu chung cư lô 6,7,8 tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Tuy nhiên một số khúc mắc nảy sinh khi người dân cho hay, họ chỉ được biết tới đơn vị đầu tư dự án là Công ty CP IGG Hạ Long tại thời điểm nhận quyết định số 3683/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ quá trình đấu thầu dự án, các hộ dân là chủ sở hữu căn hộ tại chung cư cũ không được thông báo và hay lựa chọn. Những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống, quyền lợi như nơi ăn chốn ở, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư đối với các hộ dân cũng được UBND TP Hạ Long cùng nhà đầu tư đột ngột đưa ra, người dân không hề biết tới.

Phương án bồi thường, hỗ trợ cũng khiến người dân không đồng thuận, chưa nói đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chỉ riêng việc đi thuê nhà tạm cư để phục vụ dự án đã có nhiều bất cập. Bởi phương án đề ra mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng để thuê nhà tạm cư phục vụ quá trình xây dựng dự án. Số tiền này thực tế là không đủ vì so với mặt bằng chung của khu vực trung tâm TP Hạ Long thì không thể thuê được nhà.

Đơn kiến nghị của người dân phản ánh tới Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử.

Lộ trình thực hiện cần theo quy định

Điều 9 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc cải tạo, xây lại nhà chung cư quy định: Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này. Cụ thể, sau khi kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được công bố theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Nghị định này, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng lập danh mục các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện và năng lực làm chủ đầu tư dự án để giới thiệu và thông báo cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại biết và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Danh mục các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản do Sở Xây dựng giới thiệu phải được công bố công khai tại trụ sở UBND cấp phường và tổ dân phố nơi có nhà chung cư trong thời gian tối thiểu 15 ngày làm việc trước khi tổ chức Hội nghị nhà chung cư để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án. Ngoài danh mục do Sở Xây dựng giới thiệu, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác được phép trực tiếp đăng ký với các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại để giới thiệu với Hội nghị nhà chung cư xem xét, lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ban quản trị nhà chung cư hoặc UBND cấp quận đối với nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị có trách nhiệm gửi giấy mời tất cả các chủ sở hữu nhà chung cư để chủ trì tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư theo nguyên tắc: Việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung cư; Hội nghị nhà chung cư có thể mời các chuyên gia để thực hiện việc tư vấn giúp các chủ sở hữu nhà chung cư lựa chọn nhà đầu tư. Hội nghị nhà chung cư phải bảo đảm có ít nhất 70% tổng số chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư đó tham dự.

Các chủ sở hữu nhà chung cư căn cứ theo hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đề xuất để xem xét, lựa chọn chủ đầu tư dự án. Trường hợp chỉ có một doanh nghiệp tham gia đăng ký thì doanh nghiệp đó được lựa chọn để báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận nếu đạt được tỷ lệ từ 51% trở lên tổng số chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư đó đồng ý; Trường hợp có nhiều hơn 01 doanh nghiệp tham gia đăng ký thì doanh nghiệp được đề xuất lựa chọn để báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận là doanh nghiệp nhận được tỷ lệ đồng ý cao nhất của các chủ sở hữu nhà chung cư tại Hội nghị nhà chung cư; Trường hợp có nhiều hơn 03 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đăng ký thì Ban quản trị nhà chung cư (hoặc tổ đại diện các chủ sở hữu đối với các nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị) chủ trì, phối hợp với tổ chuyên gia tư vấn (nếu có) tổ chức sơ tuyển để lựa chọn tối đa 03 doanh nghiệp để báo cáo Hội nghị nhà chung cư xem xét, lựa chọn chủ đầu tư dự án.

Trường hợp Hội nghị nhà chung cư chưa lựa chọn được chủ đầu tư tại Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất thì trong thời hạn tối đa là 30 ngày tiếp theo, Ban quản trị hoặc UBND cấp quận có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư tiếp theo để lựa chọn chủ đầu tư và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điểm d của Khoản này.

Sau khi có kết quả lựa chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án, người chủ trì Hội nghị nhà chung cư lập báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn chủ đầu tư dự án kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn gửi Sở Xây dựng nơi có dự án. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định phương án lựa chọn chủ đầu tư dự án kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Cần tổ chức Hội nghị chung cư trước khi dự án IGG Hạ Long khởi công tại chuyên mục Điều tra- Bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Điều tra- Bạn đọc