Hà Nội, Thứ Hai Ngày 03/08/2020

Dự án KCN Giang Điền: Giải quyết khiếu nại bằng ...Công văn?! (Kỳ 4)

Minh Yến - Thê Bôn, 09:31 25/12/2018

Khiếu nại chỉ được trả lời bằng... công văn?!

Từ cuối năm 2015, nhận được tin báo về khu đất trồng điều của mình đã bị rào bằng cột bê tông và kẽm gai, trong khi chủ sử dụng đất không nhận được bất cứ văn bản, giấy tờ liên quan đến dự án (DA) Khu công nghiệp Giang Điền, bà Phạm Thị Hà đã đến gặp cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ)- Chi nhánh TP.Biên Hòa, khiếu nại (KN) thì được trả lời đó là lỗi của UBND xã Tam Phước. Như vậy, chẳng khác nào trên thì đẩy về dưới, còn dưới thì chỉ lên trên. (Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh).

Vẫn chưa đối thoại với người bị thu hồi đất.

Ngay sau khi nhận được Quyết định điều chỉnh tên chủ sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn Sang thành bà Phạm Thị Hà và Quyết định bồi thường, hỗ trợ người có đất bị thu hồi trong DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, bản photocopy do người hàng xóm nhận giúp bằng bưu điện chuyển phát nhanh. Vì vậy, ngày 14/5/2018, bà Hà làm đơn KN Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 và Quyết định số 7337/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ người bị thu hồi đất của UBND TP. Biên Hòa, đề nghị UBND TP. Biên Hòa xem xét, giải quyết đơn KN theo quy định pháp luật, xác minh làm rõ vì sao trường hợp của bà Hà lại bị bỏ sót, bỏ quên trong DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền tại xã Tam Phước. Từ đó, xem xét điều chỉnh giá bồi thường cũ, lạc hậu và áp dụng theo giá thị trường, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND TP.Biên Hòa chưa gặp gỡ, tiếp xúc, chưa đối thoại để người KN cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, trình tự, thủ tục khi thu hồi đất tại DA Khu công nghiệp Giang Điền. Ngày 5/6/2018, UBND TP.Biên Hòa có Công văn số 7146/UBND-TCD giao Trung tâm PTQĐ chủ trì phối hợp UBND xã Tam Phước kiểm tra, rà soát về trình tự, thủ tục lập hồ sơ tính toán bồi thường và giao nhận các quyết định giấy tờ tại DA trên cho bà Hà, thông báo cho UBND TP trước ngày 15/6/2018. Thế nhưng cùng ngày 5/6/2018, UBND TP.Biên Hòa lại có Thông báo số 670/TB-UBND, về việc không thụ lý giải quyết KN, vì bà Hà đã nhận được Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên Hòa (bản photocopy) nhưng đến ngày 14/5/ 2018, bà Hà mới làm đơn KN gửi UBND TP.Biên Hòa nên thời hiệu, thời hạn đã hết mà không có lý do chính đáng. Qua đó cho thấy, UBND TP.Biên Hòa, đã tiền hậu bất nhất khi có Văn bản giao cho Trung tâm PTQĐ và UBND xã Tam Phước, kiểm tra, rà soát vụ việc thì trong ngày, lại ra Thông báo đơn của bà Hà không đủ điều kiện thụ lý.

Theo luật sư Trần thế Vinh, trong vụ việc này, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, còn thiếu một lời xin lỗi người bị thu hồi đất, vì các sai sót trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục khi thu hồi đất trong DA Khu công nghiệp Giang Điền.

Không đồng ý với nội dung trả lời của UBND TP.Biên Hòa, ngày 7/7/2018, bà Hà làm đơn KN hành vi hành chính của Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa tại Thông báo số 670/TB-UBND ngày 5/6/2018, đề nghị Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cần ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại.

Tuy nhiên, phải 4 tháng sau, ngày 31/10/2018, UBND TP.Biên Hòa mới có Công văn số 15293/UBND-TCD về việc xử lý đơn của bà Phạm Thị Hà (Công văn này bà Hà chưa nhận được mà do cán bộ tiếp dân cung cấp bản photocopy). Trong Công văn của UBND TP.Biên Hòa có nêu: Qua kiểm tra hồ sơ bà Hà cung cấp và đơn KN của bà Hà thể hiện ngày 25/11/2017, bà Hà đã nhận được Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên hòa (bản photocoppy). Đến ngày 15/5/2018, bà Hà mới làm đơn KN gửi UBND TP.Biên Hòa. Căn cứ Điều 9 Luật KN năm 2011 quy định “Thời hiệu KN là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính”. Do đó, UBND TP, Biên Hòa ban hành Thông báo số 670/TB-UBND về việc không thụ lý KN của bà Hà là phù hợp với quy định của pháp luật. Trên thực tế, bà Hà không nhận được văn bản do Trung tâm PTQĐ- Chi nhánh TP.Biên Hòa gửi chuyển phát nhanh ngày 22/11/2017, vì thời điểm đó, bà Hà dang ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lo chuyện nhà cửa, đất đai, xây mộ cho các cụ nên nhân viên bưu điện có nhờ ông Nguyễn Thanh Bình, số 39 Tú Mỡ, phường 7 quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh (là hàng xóm bà Hà) nhận giúp. Việc nhận giúp thư chuyển phát nhanh của người hàng xóm có đúng quy định pháp luật. Đến ngày 10/5/2018, bà Hà mới về TP.Hồ Chí Minh thì nhận được thư chuyển phát nhanh do ông Bình đưa bản photocopy 2 Quyết định của UBND TP.Biên Hòa. Mặc dù bản photocopy không có giá trị pháp lý khi thực hiện các quyền của công dân nhưng để cảnh báo cho UBND TP.Biên Hòa biết được sự sai sót trong thủ tục hành chính nhưng lại đổ lỗi cho người dân nên ngày 14/5/2017, bà Hà gửi đơn KN.

Tại Công văn số 15293/UBND-TCD ngày 31/10/2018, UBND TP.Biên Hòa có đề cập đến cuộc họp dân ngày 22/4/2008 và ngày 13/3/2009 tại trụ sở UBND xã Tam Phước, để triển khai, phổ biến các quyết định liên quan đến Khu công nghiệp Giang Điền nhưng vì bà Hà không có tên trong danh sách thu hồi đất nên không biết và không được mời dự họp. Phải 5 năm sau, ngày 19/11/2013, UBND TP.Biên Hòa mới ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND, trong đó điều chỉnh tên từ ông Nguyễn Văn Sang thành bà Phạm Thị Hà, các nội dung khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Không hiểu vì lý do gì, đến ngày 22/11/2017, Trung tâm PTQĐ mới gửi Quyết định số 6570/QĐ-UBND (bản photocopy) bằng thư chuyển phát nhanh và ông Nguyễn Thanh Bình (là hàng xóm) nhận giùm. Rất tiếc là Quyết định số 677/QĐ-UBND, có các nội dung khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý nhưng không gửi cho bà Hà thì làm sao người bị thu hồi đất biết để thực hiện !?

Cũng trong Công văn trên, UBND TP.Biên Hòa còn viện dẫn đã 3 lần Trung tâm PTQĐ gửi chuyển phát nhanh các Quyết định cho bà Hà vào ngày 2/1/2014, tức sáng mùng 2 Tết dương lịch (lần 1), ngày 11/2/2014 (lần 2) và ngày 22/11/2017 nhưng không đưa ra được căn cứ để chứng minh.

Ngoài ra, Công văn 15293/UBND-TCD ngày 31/10/2018, UBND TP.Biên Hòa xác định thửa đất số 279 tờ bản đồ số 3 của hộ bà Hà thuộc vị trí 3 đất nông nghiệp, là không phù hợp với thực tế, vì diện tích đất của bà Hà, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ là CNĐ (công nghiệp điều), đất trồng cây lâu năm, phía đông và nam giáp đường đất nhưng lại áp đặt là vị trí 3, đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất trong DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền, tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Rất bức xúc, bà Hà đã gửi nhiều đơn KN nhưng UBND TP.Biên Hòa, lại trả lời tại Thông báo số 670/TB-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Tấn Long ký, Công văn số 15293/UBND-TCD, do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Liên ký, có nội dung sai sự thật, chỉ nghe báo cáo một chiều của cán bộ tham mưu giúp việc, không khách quan, không đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người bị thu hồi đất, không nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai.

Chính vì vậy, bà Hà làm đơn đề nghị UBND TP.Biên Hòa phải giao trả bản chính Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành, Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2003 điều chỉnh tên chủ sử dụng đất, Quyết định số 7337/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên Hòa và ban hành Quyết định giải quyết đơn KN hành vi hành chính theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật KN. Từ đó để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục sai sót, bất cập trong thực hiện DA Khu công nghiệp Giang Điền. MTĐT tiếp tục thông tin về vụ việc./.

-

Công văn trả lời Đơn khiếu nại

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Dự án KCN Giang Điền: Giải quyết khiếu nại bằng ...Công văn?! (Kỳ 4) tại chuyên mục Điều tra- Bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Điều tra- Bạn đọc