Hà Nội, Thứ Hai Ngày 22/07/2019
Dù đã nộp xong số tiền quy định nhưng một hộ dân phải chờ đợi không biết đến bao giờ mới nhận được lô chợ để kinh doanh buôn bán. Khi hỏi lãnh đạo Ban quản lý chợ chỉ nhận được lời hứa và hẹn (!?).