Hà Nội, Thứ Hai Ngày 22/07/2019
Văn phòng Chính phủ đã có nhiều lần gửi Công văn theo chỉ đạo của Thủ tướng và các cơ quan Báo chí có công văn kiến nghị TTCP giải quyết vụ việc theo thẩm quyền…Nhưng TTCP đều đã “phớt lờ"