Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 07/05/2021

Sai phạm tuyển dụng công chức Sở TNMT Bắc Giang liệu có chìm xuồng?

Nhóm PV, 18:03 07/04/2020

Sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Sở TNMT Bắc Giang là rất rõ ràng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý, gây bất bình trong dư luận.

Ngày 24-3-2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 71-KL/TW do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43, ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị.

Ban Bí thư yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nói riêng.
Theo đó, Ban Bí thư đánh giá, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị; rà soát, xử lý các trường hợp chưa thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, thanh tra cho thấy, còn vướng mắc, bất cập, chưa thống nhất trong việc xử lý những trường hợp sai phạm liên quan công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc là nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Để bảo đảm đồng bộ, thống nhất việc xử lý các sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nói riêng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm đã được phát hiện. Cụ thể, thu hồi quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp có kết luận vi phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân có liên quan.

Qua nghiên cứu Kết luận 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đối chiếu với thực tế, Toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận thấy, các sai phạm trong công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (Sở TNMT) là rất rõ ràng. Tuy nhiên, đến nay các sai phạm đó vẫn chưa được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, xử lý, gây bất bình trong CBCNV ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang.

Ở bài báo này, chúng tôi tiếp tục đề cập tới 2 nội dung:

Nội dung thứ nhất: Như người xưa có câu "thượng bất chính, hạ tắc loạn", quả rất đúng. Có lẽ những bức xúc đó đã làm cho lòng người rệu rã, cán bộ đảng viên không tập trung tư tưởng làm công tác chuyên môn mà chỉ lo giữ gìn bản thân và lo giải quyết những bức xúc, bất bình trong công tác.

Gần đây, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam lại tiếp tục nhận được đơn và các tài liệu phản ánh gay gắt. Cụ thể, lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đã bất chấp sai phạm quy định của Đảng và Nhà nước, của UBND tỉnh Bắc Giang mà đầu năm 2019 dù đã được chỉ ra sai phạm trong việc xem xét điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, nhưng lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bắc Giang vẫn điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu vào chức vụ này như không có chuyện gì xảy ra.

Quyết định "tùy tiện" điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang không hề có căn cứ Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo theo quy định

Điểm e khoản 3 Điều 5 của Quy định kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang

Khoản 2 Điều 14 Quy định kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định phải "Xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của mình gửi Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm "

Sai phạm của Lãnh đạo Sở TNMT, mà người đứng đầu là ông Lưu Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TNMT quyết tâm làm vào thời gian từ tháng 12/2018 cho tới tháng 1, tháng 2 năm 2019 trong việc xem xét điều động, bổ nhiệm trái quy định đối với ông Vũ Văn Hữu, người trước đó bị kỷ luật do đánh bạc ăn tiền tại trụ sở cơ quan trong giờ hành chính.

Đến ngày 22/02/2019, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1449/VPCP-TCCV về việc kiểm tra phản ánh của báo chí về bổ nhiệm cán bộ tại Sở TNMT tỉnh Bắc Giang, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về việc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Đây là việc làm bất chấp dư luận và trái với quy định của pháp luật, dù lúc đó hoàn toàn không có Kế hoạch luân chuyển công chức theo quy định của pháp luật nhưng Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang vẫn cho ban hành Quyết định số 96/QĐ-TNMT ngày 01/02/2019 về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang.

Bởi, theo quy định kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về việc này, tại khoản 2 Điều 14 quy định rõ về "Trách nhiệm của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố" phải "Xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của mình gửi Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm (Riêng năm 2015, kế hoạch luân chuyển công chức xây dựng xong trước ngày 31 tháng 3)." Thế nhưng ở các thời điểm này, cho tới đầu tháng 3 năm 2019 Sở TNMT tỉnh Bắc Giang không làm và không có Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức...

Điểm c khoản 2 Điều 6 Quy định kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang còn quy định rõ: Yêu cầu luân chuyển "phải căn cứ kế hoạch được người có thẩm quyền phê duyệt đã được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương."

Tiếp theo, tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 còn quy định rõ: Yêu cầu luân chuyển "phải căn cứ kế hoạch được người có thẩm quyền phê duyệt đã được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương."

Và Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ là việc ban hành Quyết định này còn phải có ý kiến đồng ý của Sở Nội vụ trước khi ra Quyết định. Cụ thể trong điểm e khoản 3 Điều 5 của Quy định kèm theo Quyết định số 26 này nêu rõ:

"Quyết định điều động, luân chuyển công chức giữa các phòng, ban, chi cục thuộc Sở; điều động, luân chuyển viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Quyết định điều động công chức thuộc quyền quản lý đến đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; điều động, tiếp nhận viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đến các đơn vị sự nghiệp công lập khác trong nội bộ tỉnh và ngược lại sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ."

Thế nhưng, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang vẫn ra Quyết định số 96/QĐ-TNMT ngày 01/02/2019 điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu, Sở TNMT tỉnh Bắc Giang không hề có Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức, lãnh đạo theo quy định. Không thực hiện các quy định nêu trên. Như vậy Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu là sai phạm và cần phải bị thu hồi.

Giấy mời "hỏa tốc" ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang mời dự buổi công bố Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ

Mãi về sau này, sau khi có văn bản hỏa tốc số 147/GM-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang mời về dự buổi công bố Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ thì Sở TNMT tỉnh Bắc Giang mới vội vã lấp liếm bằng cách ban hành Kế hoạch số 17/KH-TNMT ngày 12/3/2019, Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Sở TNMT năm 2019, do vội vã nên các bước tiến hành trước đó để ban hành ra bản Kế hoạch này đã không được thực hiện đúng quy định. Nó không được ban hành vào tháng 12 năm trước như Quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND nêu trên.

Sau khi điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Hữu hơn 1 tháng, Sở TNMT tỉnh Bắc Giang mới có Kế hoạch Luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang năm 2019, Kế hoạch ghi số 17/KH-TNMT ban hành ngày 12/3/2019, nhưng ký vào 9g35p ngày 13/3/2019, Kế hoạch được ban hành vội vã để lấp liếm sai phạm và để đối phó với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và đối phó với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ.

Vậy không hiểu vì sao mà sai phạm này đến nay vẫn không được chỉ ra và xử lý, mặc dù Thanh tra Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nêu tại văn bản số 1449/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký.?!

Nội dung thứ hai: Như một cán bộ tổ chức đã nhận định ,do có sự gian dối từ trước, được cấp trên bao che, làm ngơ ,nên sau khi được bổ nhiệm vào cương vị công tác mới, ông Vũ Văn Hữu tiếp tục gian dối, lộng hành dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng.

Hợp đồng lao động 12 tháng trong năm 2019 giữa ông Vũ Văn Tưởng- Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang ký với bà Nguyễn Thị Thương đã bị ông Vũ Văn Hữu "xé nát" bằng Quyết định số 12/QĐ-TTQTTNMT ngày 31/7/2019 về việc tiếp nhận và điều động viên chức phạm pháp

Bảng lương và số tài khoản của CBCNV, trong đó có bà Nguyễn Thị Thương. Ngân hàng đã chuyển trả lương từ ngày 11.01.2019. Tức là hồ sơ để duyệt trả lương còn trước ngày 11.01.2019

Bảng thanh toán tiền lương tháng 01/2019, được ngân hàng chuyển trả lương vào tài khoản cho các cá nhân vào ngày 11/01/2019, trước khi có văn bản ngày 14/01/2019 về hợp đồng hợp tác giữa Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam với Trung tâm Quan trắc TNMT Bắc Giang (cho thấy văn bản ngày 14/01/2019 có dấu hiệu là văn bản phát hành sau nhằm che đậy hành vi sai phạm pháp luật trước đó trong việc ký hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Thương)

Cụ thể, vụ việc gian dối các văn bản để tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thương vào viên chức nhà nước tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Bắc Giang mà Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh 4 kỳ báo trước đây và cũng đã có văn bản gửi Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, UBND tỉnh Bắc Giang.., sai phạm trong vụ việc này xảy ra từ cuối năm 2018, khi đó ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đã đại diện cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang ký hợp đồng lao động 12 tháng làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang với bà Nguyễn Thị Thương (thường trú tại số nhà 198, đường Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, CMTND số 121821775 ) hoàn toàn hợp đồng ký kết với cá nhân có chuyên môn chưa từng công tác tại cơ quan nào và trả lương cho bà Thương ngay từ đầu tháng 01/2019, thế nhưng ngay sau khi ông Vũ Văn Hữu được điều động, bổ nhiệm sai phạm như nêu trên về làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang thì ông Vũ Văn Hữu đã dám thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để đưa trót lọt bà Nguyễn Thị Thương đang là lao động hợp đồng tại chỗ vào viên chức nhà nước với chiêu bài ngụy tạo ra các văn bản để cấu thành hồ sơ cho bà Thương là viên chức của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam chuyển công tác về Trung tâm Quan trắc TNMT Bắc Giang.

Với hàng loạt vi phạm nhưng Đảng ủy Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang vẫn đưa ông Vũ Văn Hữu và ông Lê Viết Triều vào quy hoạch nhân sự cấp ủy Đảng cho Đại hội chi bộ khóa tới

Việc tuyển dụng vào viên chức nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Thương rõ ràng đã sai phạm, vi phạm đó phải được thực hiện theo khổ 3 mục 2 của Kết luận số 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28.12.2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng."

Ngày 24-3-2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 71-KL/TW do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Qua vụ việc nêu trên cho thấy, cái lớn hơn là mất lòng tin của người lao động và nhân dân với những giá trị xã hội đối với ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Đồng thời nó làm hủy hoại phẩm chất cán bộ công chức và làm méo mó hình ảnh đẹp của một Bắc Giang đang trên đường đổi mới và hội nhập.

Việc các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang chậm trễ và xử lý thiếu triệt để đã khiến cho dư luận nghi vấn có dấu hiệu bao che cho vi phạm; làm giảm niềm tin của nhân dân và gây ra nhiều hệ lụy xấu.

Hy vọng rằng, với những sai phạm nêu trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các cơ quan chức năng sớm xem xét và xử lý dứt điểm theo đúng tinh thần Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về kết quả xử lý vụ việc./.

Bạn đang đọc bài viết Sai phạm tuyển dụng công chức Sở TNMT Bắc Giang liệu có chìm xuồng? tại chuyên mục Điều tra- Bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Điều tra- Bạn đọc