Hà Nội, Thứ Tư Ngày 30/09/2020

Sai phạm tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quan trắc TNMT Bắc Giang

Nhóm PV, 10:46 07/03/2020

Theo tìm hiểu của PV, bà Nguyễn Thị Thương vào làm việc tại TT Quan trắc TNMT Bắc Giang từ khi đơn vị này chưa được chính quyền cho phép cơ chế tự chủ về tổ chức, biên chế, người lao động.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh bài ""Làm xiếc" tài sản nhà nước, "vẽ bùa" cho doanh nghiệp ô nhiễm môi trường ở Bắc Giang", nhiều bạn đọc đã tỏ ra bức xúc gửi thêm thông tin phản ánh về những sai phạm liên quan tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (Sở TNMT).

Theo ghi nhận của PV, ngày 14/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định số 263/QĐ-TNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Tại Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định này nêu rõ :"...Ngoài biên chế được giao Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo yêu cầu nhiệm vụ sau khi được sự đồng ý, phê duyệt của Giám đốc Sở TNMT..." .

Quyết định số 263/QĐ-TNMT của Sở TNMT tỉnh Bắc Giang tại khoản 1 Điều 4 của quy định kèm theo nêu rõ việc ký hợp đồng lao động phải xin phép Giám đốc Sở TNMT. Do vậy Giám đốc Sở TNMT phải biết bà Nguyễn Thị Thương đang làm việc ở Trung tâm Quan trắc Bắc Giang từ đầu năm 2019. Thế nhưng, ông Lưu Xuân Vượng vẫn ký ban hành văn bản 1894 như không hề biết ?!

Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Thương làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang phải được Giám đốc Sở TNMT biết, đồng ý, phê duyệt trước khi lãnh đạo Trung tâm và bà Nguyễn Thị Thương ký hợp đồng lao động với nhau. Trách nhiệm của lãnh đạo Sở TNMT ở đây quy định là rất rõ ràng.

Theo tìm hiểu của PV, bà Nguyễn Thị Thương vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang từ khi đơn vị này chưa được chính quyền cho phép cơ chế tự chủ về tổ chức, biên chế, người lao động.

Kể từ khi có quyết định 13/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang thì đơn vị này mới được thực hiện cơ chế tự chủ từ 10/6/2019, tức là trước ngày 10/6/2019 Trung tâm vẫn phải thực hiện theo đúng quy định kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TNMT nêu trên.

Tuy nhiên, có ý kiến của cán bộ liên quan đến sai phạm cho rằng "Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã là đơn vị tự chủ nên có quyền ký hợp đồng và tuyển dụng vào biên chế nhà nước mà không phải xin phép cấp trên".

Ý kiến như vậy là sự ngụy biện, hết sức nguy hiểm của cán bộ đảng viên khi bị phát hiện ra những sai phạm nhưng không cầu thị mà cố tình lấp liếm về những sai phạm của mình. Phải chăng đã có thế lực nào bao che cho những sai phạm của lãnh đạo Trung tâm này ?!

Theo điều tra của PV, trong thời gian bà Nguyễn Thị Thương làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang và được Trung tâm trả lương cùng các khoản phụ cấp. Cũng tại thời điểm đó, ông Vũ Văn Hữu và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã cố tình lờ đi việc bà Thương đang công tác Trung tâm, ngày 26/6/2019 ông Vũ Văn Hữu đã ban hành văn bản số 36/QTTNMT-HCTCTH về việc đề nghị tiếp nhận viên chức, trong đó nêu rõ: "Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, nhận được đơn xin chuyển đến công tác của bà Nguyễn Thị Thương,.. hiện đang công tác tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Sau khi xem xét hồ sơ của bà Nguyễn Thị Thương, căn cứ vào nhu cầu sử dụng viên chức tại đơn vị trên cơ sở vị trí việc làm còn thiếu; Lãnh đạo Trung tâm đã họp và đi đến thống nhất đồng ý tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thương đến công tác tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang trân trọng đề nghị Giám đốc Sở xem xét chấp thuận, để bà Nguyễn Thị Thương được chuyển công tác theo nguyện vọng. "

Đây là tài liệu để chứng minh bà Nguyễn Thị Thương vào làm việc ở Trung tâm Quan trắc Môi trường Bắc Giang từ đầu năm 2019.

Công văn số 36 nêu trên đã được gửi cho Giám đốc và Phó Giám đốc (ông Tưởng) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Sau đó đến ngày 15/7/2019, chỉ chưa đến 20 ngày sau thì ông Lưu Xuân Vượng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành văn bản số 1894/STNMT-VP về việc đồng ý tiếp nhận cán bộ, trong đó nêu rõ: "Ngày 04/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn số 36/QTTNMT-HCTCTH ngày 26/6/2019 của Trung tâm Quan trắc TNMT về việc đề nghị tiếp nhận viên chức, kèm theo đơn xin chuyển công tác của bà Nguyễn Thị Thương - viên chức Trung tâm phụ gia dầu mỏ thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Công văn số 351/VHH-TCNS ngày 04/7/2019 của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam về việc đồng ý để cán bộ được thuyên chuyển công tác.

Văn bản gian dối số 36 của Giám đốc Trung tâm Quan trắc Vũ Văn Hữu đề nghị tiếp nhận viên chức và Văn bản số 1894 của ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đồng ý tiếp nhận cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Thương.

Sau khi xem xét đơn, hồ sơ của bà Nguyễn Thị Thương, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang họp thống nhất đồng ý tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thương đến công tác tại Trung tâm Quan trắc TNMT thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Sở Nội vụ, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để bà Nguyễn Thị Thương được chuyển công tác theo nguyện vọng."

Cũng ngay sau đó, ngày 19/7/2019, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam có Quyết định số 374/QĐ-VHH về việc thuyên chuyển công tác do ông Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam ký, đồng ý để bà Nguyễn Thị Thương, Nghiên cứu viên Trung tâm Phụ gia dầu mỏ, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam chuyển công tác đến Trung tâm Quan trắc TNMT thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.".

Văn bản gian dối do ông Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam ký ban hành, tiếp tay cho các văn bản gian dối do ông Vũ Văn Hữu và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành nhằm đưa bà Nguyễn Thị Thương chui vào biên chế viên chức nhà nước bất hợp pháp.

Quyết định này căn cứ vào công văn số 1894/STNMT-VP ngày 15/7/2019 của Sở TNMT tỉnh Bắc Giang và đơn xin chuyển công tác của bà Nguyễn Thị Thương, Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Đào tạo chứ không hề căn cứ vào bất kỳ văn bản nào khác và cũng không hề căn cứ vào thực tế bà Nguyễn Thị Thương không hề công tác hay hưởng chế độ gì tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Dư luận cho rằng, đây là văn bản gian dối mà ông Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã ký nhằm tiếp tay cho các văn bản gian dối do ông Vũ Văn Hữu và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành, với mục đích đưa bà Nguyễn Thị Thương vào biên chế viên chức nhà nước trái quy định của pháp luật.

Quyết định số 12/QĐ-QTTNMT do ông Vũ Văn Hữu, Giám đốc Trung tâm Quan trắc ký ban hành đã hoàn tất chuỗi hàng vi gian dối, vi phạm pháp luật trong việc "giúp" bà Nguyễn Thị Thương chui lọt vào làm viên chức nhà nước tại Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang.

Thực chất, đây là một chuỗi các hành vi phạm pháp có hệ thống, có toan tính của lãnh đạo Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bắc Giang. Gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước chi cho tuyển dụng, sử dụng nhân sự bất hợp pháp.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ thông tin về các sai phạm ở Trung tâm và Sở TNMT tỉnh Bắc Giang ở các loạt bài tiếp theo./.

Bạn đang đọc bài viết Sai phạm tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quan trắc TNMT Bắc Giang tại chuyên mục Điều tra- Bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Điều tra- Bạn đọc