Hà Nội, Thứ Hai Ngày 30/03/2020

Thu hồi đất KCN Giang Điền: Làm sai bỏ tiền túi bồi thường (Kỳ 5)

Minh Yến - Thế Bôn, 08:44 23/03/2020

Dư luận rất đồng tình với phong cách, bản lĩnh của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, là đứng về phía người dân để giải quyết vụ việc có tình, có lý, không sợ đụng chạm và dám nhìn thẳng vào sự thật.

Trong Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án (DA) xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Giang Điền của UBND huyện Long Thành không có tên bà Phạm Thị Hà. 5 năm sau, UBND thành phố (TP) Biên Hòa mới có quyết định điều chỉnh tên từ ông Nguyễn Văn Sang thành bà Phạm Thị Hà. Chính sự sai sót này đã dẫn tới nhiều hệ lụy mà đến nay sau 10 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận (moitruongdothi.vn ngày 25/12/2018 đã phản ánh).

Sửa sai nhưng lại sai tiếp

Ngày 17/2/2009, UBND huyện Long Thành ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND, thu hồi 1.140.538m2 đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án (DA) xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) Giang Điền, tại xã Tam Phước, huyện Long Thành. Trong danh sách 82 hộ dân bị thu hồi đất, không có tên bà Phạm Thị Hà. Phải 5 năm sau, ngày 19/11/2013, UBND thành phố (TP) Biên Hòa ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND, về việc điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành (tại số thứ tự 16, danh sách kèm theo Quyết định), từ thu hồi diện tích 5,908m2 thuộc thửa đất số 279 tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tam Phước của ông Nguyễn Văn Sang, thành thu hồi diện tích 5,908m2 thuộc thửa đất số 279 tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tam Phước của bà Phạm Thị Hà (Năm 2010, xã Tam Phước trực thuộc TP.Biên Hòa). Lý do mà UBND TP.Biên Hòa đưa ra là Quyết định có sai sót về tên chủ sử dụng đất. Tiếp đó, ngày 25/12/2013, UBND TP.Biên Hòa có Quyết định số 7337/QĐ-UBND, về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Phạm Thị Hà, do thu hồi đất để thực hiện DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Giang Điền. Đáng chú ý là các quyết định của UBND TP.Biên Hòa không giao trực tiếp và không thông báo cho bà Hà biết. Bà Hà nhận được 2 Quyết định trên (bản Photocopy) do Trung tâm Phát triển quỷ đất TP.Biên Hòa gửi chuyển phát nhanh ngày 22/11/2017 được người hàng xóm nhận giùm. Như vậy, việc ban hành 2 quyết định hành chính của UBND TP.Biên Hòa, không thực hiện theo nội dung Quyết định 677/QĐ-UBND
Sau đó, bà Hà gửi đơn KN, đề nghị UBND TP.Biên Hòa giao bản chính 2 quyết định để thực hiện các quyền công dân theo quy định pháp luật, thì UBND TP.Biên Hòa nhiều lần trả lời KN của bà Hà đã hết thời hiệu. Bà Hà tiếp tục gửi đơn và làm việc với Thanh tra TP.Biên Hòa, Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa, đến ngày 13/3/2019, Trung tâm phát tiển quỹ đất TP.Biên Hòa mới chấp nhận giao bản chính các quyết định trên.

Giấy chứng nhận QSDĐ của bà Phạm Thị Hà

Ngày 15/3/2019, bà Hà gửi đơn khiếu nại (KN), đề nghị UBND TP.Biên Hòa xem xét thu hồi Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013, Quyết định 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên Hòa và ban hành Quyết định thu hồi đất mang tên bà Phạm Thị Hà theo quy định của Luật Đất đai. Sau khi tiếp nhận đơn KN, 7 tháng sau, ngày 17/10/2019, UBND TP.Biên Hòa, mới tổ chức đối thoại với công dân. Tại buổi đối thoại, bà Hà đề nghị xác minh làm rõ các nội dung sau:
- Quyết định điều chỉnh tên từ ông Nguyễn Văn Sang thành bà Phạm Thị Hà có phải là quyết định thu hồi đất không, đề nghị UBND TP.Biên Hòa ban hành Quyết định thu hồi đất đối với bà Hà theo quy định.
- Đề nghị làm rõ 3 lần Trung tâm Phát triển qũy đất gửi chuyển phát nhanh các Quyết định nhưng bà Hà chỉ nhận được 1 lần, thư ghi ngày 22/11/2017 (bản Photocoppy).

Giấy mời bà Hà tham dự đối thoại của UBND tỉnh Đồng Nai


Mặc dù chưa kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung trong buổi đối thoại, ngày 5/12/2019, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa ban hành Quyết định số 4776/QĐ-UBND, có nội dung bác đơn KN của bà Hà. Đây là Quyết định mang tính áp đặt, không đúng bản chất vụ việc, trái với Luật Đất đai, vi phạm nghiêm trọng Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật KN. Không đồng ý, ngày 31/12/2019, bà Hà tiếp tục làm đơn KN, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Nhìn thẳng sự thật để sửa sai

Sau khi tiếp nhận đơn KN của bà Hà, ngày 17/3/2020, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại với công dân tại Ban Tiếp Công dân tỉnh Đồng Nai, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh, chủ trì, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa. Trong buổi đối thoại, người chủ trì đã lắng nghe, ghi nhận tâm tư, tình cảm, bức xúc cũng như thiệt hại, tổn thất về kinh tế, tinh thần hơn 10 năm qua của bà Hà khi thực hiện DA KCN Giang Điền. Lúc đó, người được bà Hà ủy quyền đã phân tích, dẫn chứng chỉ ra một số sai sót rất nghiêm trọng tại Quyết định số 6570/QĐ-UBND và Quyết định số 7337/QĐ-UBND của UBND TP.Biên Hòa, đó là: Diện tích đất của bà Hà trong Giấy chứng nhận QSDĐ là 5.908m2 nhưng trong Quyết định số 16570/QĐ-UBND điều chình tên chủ sử dụng đất từ ông Sang thành bà Hà, lại ghi thu hồi 5,908m2 đất (thay vì dấu chấm, lại thành dấu phẩy).Như vậy, phần đất của bà Hà chỉ bị thu hồi chưa tới 6m2, phần diện tích còn lại là 5.902m2 chưa bị thu hồi, vẫn thuộc quyền quản lý của bà Hà, trong khi đó, quyết định 677/QĐ-UBND của UBND huyện Long Thành, thu hồi của ông Sang là 5.908m2 đất. Đáng chú ý là Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên cá nhân bà Phạm Thị Hà nhưng Quyết định số 7337/QĐ-UBND về bồi thường hỗ trợ lại ghi hộ bà Phạm Thị Hà, là trái với thực tế và lại tính diện tích bồi thường cho hộ bà Hà là 5.908m2 đất, là không đúng với Quyết định số 6570/QĐ-UBND. Do đó, Người đại diện ủy quyền đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo UBND TP. Biên Hòa thu hồi 2 quyết định nói trên và ban hành quyết định thu hồi đất (riêng biệt) đối với bà Hà, tại thời điểm năm 2020. Sau khi nghe đại diện ủy quyền của người KN phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng, người lãnh đạo phải đứng về phía người dân để xem xét, đánh giá vụ việc khách quan, không né tránh, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, không đồng ý với lập luận mang tính chất biện minh của đại diện UBND TP.Biên Hòa, là sai sót trên chỉ là lỗi... đánh máy và cho rằng thành phố đã làm đúng quy định pháp luật!? Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Phó Chủ tịch Võ Văn Chánh đã thận trọng kiểm tra lại các quyết định trên và rất bức xúc trước những sai phạm, nối tiếp sai phạm trong các Quyết định của UBND TP.Biên Hòa, vì trong trường hợp của bà Hà là sai một ly đi một dặm. Ông thay mặt lãnh đạo tỉnh xin lỗi công dân về các sai sót trong Quyết định điều chỉnh tên chủ sử dụng đất, Quyết định bồi thường hỗ trợ đối với bà Phạm Thị Hà của UBND TP.Biên Hòa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý là những cá nhân làm sai trong vụ việc này phải bỏ tiền túi ra bồi thường cho công dân theo quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo rất quyết liệt để sửa sai, cụ thể là:
- Giao UBND TP.Biên Hòa làm rõ các sai phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật những cá nhân, tập thể trong việc thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho bà Hà, có nhiều sai sót nghiêm trọng.
- UBND TP.Biên Hòa thực hiện lại trình tực, thủ tục, ban hành quyết định thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho bà Hà tại thời điểm ban hành quyết định.
- Giao Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện của UBND TP.Biên Hòa theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 6570/QĐ-UBND của UBND TP.Biên Hòa

Như vậy, vụ sai sót trong thu hồi đất DA xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Giang Điền, sau hơn 10 năm đã được làm rõ, tránh nhiệm này thuộc về cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn của TP. Biên Hòa. Dư luận rất đồng tình với phong cách, bản lĩnh của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, là đứng về phía người dân để giải quyết vụ việc có tình, có lý, không sợ đụng chạm và dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai.
Nếu bà Hà không kiên trì đeo đuổi tìm lẽ phải và không được sự hỗ trợ pháp lý thì mọi sự thiệt thòi người bị thu hồi đất phải lãnh đủ, vụ việc không bị phanh phui đưa ra ánh sáng, còn những cá nhân làm sai vẫn ung dung tại vị, thậm chí còn được thăng chức. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần rà soát lại xem còn có trường hợp nào bị “lọt sổ”như bà Hà, cần lắm thay!

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Thu hồi đất KCN Giang Điền: Làm sai bỏ tiền túi bồi thường (Kỳ 5) tại chuyên mục Điều tra- Bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Điều tra- Bạn đọc