Hà Nội, Thứ Tư Ngày 23/06/2021

Hà Nội: Nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị cưỡng chế

Mtđt, 07:03 21/08/2019

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế; thực hiện rà soát các trường hợp chưa cưỡng chế, kể cả các đơn vị nợ trên 5 triệu đồng, yêu cầu các phòng.

Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, do tình hình nợ thuế có diễn biến phức tạp, để đẩy mạnh công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã triệu tập cuộc họp, thành phần bao gồm Ban Lãnh đạo Cục Thuế; Trưởng và Phó các Phòng: Thanh kiểm tra thuế; Quản lý hộ cá nhân kinh doanh; Trưởng các Phòng: Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Quản lý các khoản thu về đất, Kê khai kế toán thuế, Công nghệ thông tin, Văn Phòng, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra nội bộ, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Chi cục Trưởng, Đội trưởng: Quản lý nợ, đội kiểm tra đầu mối, Đội trước bạ thu khác của 27 Chi cục Thuế trực thuộc.

Các Phòng, các Chi cục Thuế chưa đôn đốc quyết liệt, để phát sinh nợ mới, nhiều đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giảm nợ Cục Thuế đã giao.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, qua tổng hợp số liệu báo cáo của các Phòng Thanh tra kiểm tra và các Chi cục Thuế, số nợ thời điểm 31/7/2019 tăng so với 31/12/2018. Ngoài nguyên nhân khách quan do các doanh nghiệp khó khăn tài chính, vướng mắc chính sách thì số nợ tăng cao chủ yếu là do các Phòng, các Chi cục Thuế chưa đôn đốc quyết liệt, để phát sinh nợ mới, nhiều đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giảm nợ Cục Thuế đã giao.

Bên cạnh đó, nợ tăng một phần là do các Phòng, các Chi cục Thuế chưa kịp thời phát hiện các khoản nợ sai, nợ ảo khi vừa hết hạn kê khai, nộp thuế, chủ yếu sau khi khóa sổ mới phát hiện nợ nên để phát sinh nợ; chưa kịp thời thực hiện phối hợp để xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh.

Theo báo cáo, Cục Thuế đã giao nhiệm vụ giảm nợ đến 30/6/2019 cho từng Phòng, từng Chi cục Thuế; Tuy nhiên chỉ có 4 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Cục giao là Phòng Thanh tra kiểm tra số 8 và Chi cục Thuế: Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân; còn lại các đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu Cục giao.

Trong tháng 8/2019, lần đầu Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 188 đơn vị nợ 173.110 triệu đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp và công khai lại 40 đơn vị nợ 84.099 triệu đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp - Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018) nâng tổng số đơn vị công khai nợ thuế tháng 8/2019 là 228 đơn vị với số nợ 257.209 triệu đồng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế cần tập trung phân tích nguyên nhân cụ thể của từng đơn vị, đề xuất, tham mưu các giải pháp thực hiện để việc tăng nợ xử lý dứt điểm các tồn tại.

Trên cơ sở số nợ thời điểm 31/7/2019 của từng phòng, từng chi cục thuế, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã giao cho Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo cục thuế giao chỉ tiêu giảm nợ đến 30/9/2019 cho từng đơn vị, từng đội thuế và từng cán bộ, công chức thuế. Đối với các khoản nợ lớn phải gắn nhiệm vụ thu nợ với các cấp Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Chi cục Thuế.

Với số nợ dưới 90 ngày thời điểm 31/7/2019, đề nghị các phòng Thanh tra kiểm tra, các Chi cục Thuế giao nhiệm vụ đôn đốc tới từng cán bộ, công chức bộ phận Thanh tra kiểm tra đảm bảo thu hết trong tháng 8 và tháng 9/2019.

Đảm bảo phân loại nợ theo đúng qui trình, qui định; tuyệt đối không phân loại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh vào nhóm nợ khó thu; hồ sơ phân loại nợ phải đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định.

Với khoản nợ chờ xử lý, chờ điều chỉnh thời điểm 31/7/2019 đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế phối hợp xử lý dứt điểm trong tháng 8 và 9/2019. Tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế; rà soát các trường hợp chưa cưỡng chế để thực hiện theo đúng quy định (danh sách các đơn vị nợ trên 5 triệu chưa cưỡng chế yêu cầu các Phòng, các Chi cục Thuế hoàn thành việc cưỡng chế, điều chỉnh trước 30/9/2019).

Đối với các khoản nợ khó thu, Cục Thuế đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế rà soát hồ sơ phân loại nợ, hồ sơ cần thiết để thực hiện xóa nợ theo dự thảo Nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội để sau khi dự thảo được thông qua có thể thực hiện kịp thời.

Riêng về khoản nợ liên quan đến đất, Ban lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các Chi cục Thuế đôn đốc đốc các dự án mới phát sinh; đồng thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ với các Phòng QLĐ, QLN&CCNT, các phòng thanh kiểm tra và Chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm; đặc biệt lưu ý số nợ của các đơn vị theo kết luận thanh tra, kiểm toán.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các Đoàn thanh tra kiểm tra phải ghi rõ số thuế còn nợ (nợ thuế, phí, nợ tiền thuê đất, sử dụng đất) trên biên bản thanh tra, kiểm tra. Sau khi thanh tra kiểm tra, các đơn vị quản lý cần đôn đốc ngay số thuế phát sinh phải nộp vào NSNN.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị cưỡng chế tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật