Chủ nhật, 24/10/2021 03:05 (GMT+7)
Tranh chấp về môi trường
Theo Điều 162, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Tranh chấp về môi trường
Quy trình xử lý người tử vong do Covid-19
Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay, số người chết vì Covid-19 đang tăng lên. Vậy với tính chất là bệnh truyền nhiễm nhóm A, thi hài người chết sẽ được xử lý thế nào?
Quỹ bảo vệ môi trường
Theo Điều 151, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Quỹ bảo vệ môi trường.
Nguồn lực cho bảo vệ môi trường
Theo Điều 148, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Nguồn lực cho bảo vệ môi trường.