Hà Nội, Chủ nhật Ngày 06/12/2020

Đắk Nông: Hàng loạt cán bộ dính sai phạm trong việc cấp giấy CNQSDĐ

PV, 16:27 02/07/2018

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Đắk Nông có kết luận số 122/KL - TTr, đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong việc cấp giấy CNQSDĐ tại khu vực sân bay Bù Boong thuộc Đắk Buk So, Tuy Đức, Đắk Nông

Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc tổ chức đăng ký, xét, cấp 17 giấy CNQSDĐ cho 12 hộ, cá nhân trên đất khu vực cuối sân bay Bù Boong, xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức với diện tích 27.729,8 m2 đất trồng cây lâu năm trên đất quy hoạch quốc phòng là không đúng mục đích sử dụng đất, trái với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011 – 2015) của huyện Tuy Đức được phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ – UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông; không đúng với hiện trạng thửa đất số 35 tờ bản đồ địa chính số 66 được nghiệm thu năm 2012 là đất quốc phòng. Nguồn gốc sử dụng đất xác nhận không đúng do giấy tờ làm căn cứ xác định là các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ viết tay có dấu hiệu lập không đúng thời điểm, mâu thuẫn, ghi trước ngày cấp CMND của người bán và một số người mua; người mua ký tên không đúng họ tên; diện tích trên HĐ sang nhượng không đúng với diện tích đăng ký kê khai...

Trụ sở UBND huyện Tuy Đức, nơi ông Hoàng Viết Chấn; ông Hồ Bá Bằng công tác

Theo Thanh tra, đối với 12 giấy CNQSDĐ cấp năm 2014 thì: UBND xã Đắk BukSo chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, xác nhận sự phù hợp với quy hoạch được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 70 Luật Đất đai năm 2013; tách các thửa đất để xét, cấp giấy CNQSDĐ với đất nông nghiệp nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND tỉnh quy định; xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo giấy tờ thiếu cơ sở pháp lý; đề nghị cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định; không đúng diện tích theo hồ sơ đăng ký kê khai; trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Phạm Hoàng Quảng – Công chức địa chính xã thời điểm tháng 3/2014; ông Lang Văn Khang – Chủ tịch UBND xã Đắk BukSo thời điểm tháng 3/2014.Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tuy Đức ( nay là Chi nhánh VPĐKDĐ huyện Tuy Đức chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 70 Luật đất đai năm 2013; chị trách nhiệm trong việc thất thoát 5 bản lưu giấy CNQSDĐ đã cấp; trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Thành Trí – Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tuy Đức thời điểm tháng 8/2014; ông Nguyễn Thành An – viên chức văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tuy Đức thời điểm tháng 8 – 10/2014.

Trách nhiệm thẩm tra, trình UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ còn để xảy ra 12 giấy CNQSDĐ không đủ điều kiện cấp thuộc về Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tuy Đức ( ông Lê Xuân Tiến -Công chức Phòng TNMT huyện Tuy Đức tham mưu; người đứng đầu là ông Nguyễn Duy Tân – Trưởng phòng thời điểm tháng 10/2014). Việc ký 12 giấy CNQSDĐ không đủ điều kiện cấp, trách nhiệm người ký thuộc về ông Hoàng Viết Chấn – Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức thời điểm 2014.

Đối với 5 giấy CNQSDĐ cấp năm 2015, trách nhiệm thuộc các sai phạm thuộc về: UBND xã Đắk BukSo chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, xác nhận phù hợp với quy hoạch; tổ chức đăng ký; xét cấp khi không có bản đồ địa chính; xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo giấy tờ thiếu cơ sở pháp lý; đề nghị cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định; trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Xuân Tiến – công chức địa chính xã thời điểm tháng 3 – 4/2015; ông Lang Văn Khang – Chủ tịch UBND xã Đắk BukSo thời điểm tháng 3 – 4/2015.Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tuy Đức ( nay là Chi nhánh VPĐKDĐ huyện Tuy Đức) chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ; trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Xuân Tuân – Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tuy Đức thời điểm tháng 6/2015; ông Phạm Hồng Thái – viên chức Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Tuy Đức thời điểm tháng 6/2015. Trách nhiệm thẩm tra, trình UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ còn để xảy ra 5 giấy CNQSDĐ không đủ điều kiện cấp thuộc về Phòng tài nguyên Môi trường huyện Tuy Đức (ông Nguyễn Xuân Tuyên - công chức Phòng TNMT huyện Tuy Đức tham mưu; người đứng đầu là ông Nguyễn Duy Tân - Trưởng phòng thời điểm tháng 6/2015).Việc ký 5 giấy CNQSDĐ không đủ điều kiện cấp, trách nhiệm thuộc về ông Hồ Bá Bằng – Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức thời điểm 2015.

Việc giao giấy CNQSDĐ cho các hộ dân không đúng quy định. Về giấy tờ, hồ sơ kê khai đăng ký, đề nghị cấp giấy CNQSDĐ của các hộ dân không đảm bảo tính pháp lý, có dấu hiệu giả mạo chữ ký trong các HĐ chuyển nhượng QSDĐ viết tay và các đơn đăng ký kê khai đề nghị cấp giấy.Các hồ sơ, giấy tờ trên có dấu hiệu giả mạo trong công tác quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 284 Bộ Luật Hình sự năm 1999; việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ trên có dấu hiệu vi phạm các quy định vè quản lý đất đai tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 1999...Từ kết luận trên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy Đức thực hiện thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý 17 giấy CNQSDĐ đã cấp không đúng pháp luật cho 12 hộ, cá nhân tại khu vực cuối sân bay Bù Boong, xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đứng tên, hoặc có người thân ( kể cả bên vợ, bên chồng) đứng tên trong 17 giấy CNQSDĐ cấp trái pháp luật tại khu vực sân bay Bù Boong, UBND huyện Tuy Đức tổ chức kiểm điểm, xác định rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; nếu phát hiện vụ lợi thì xử lý theo Quyết định số 102 – QĐ/TW của Bộ Chính trị...Giao Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật Đảng đối với tập thể, cá nhân thuộc ban CHQS huyện Tuy Đức thời kỳ 2008 – 2015 có khuyết điểm, vi phạm, sai phạm trong việc quản lý đất đai tại khu vực cuối sân bay Bù Boong như kết luận đã nêu.Việc UBND xã Đắk BukSo tổ chức lập hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đăng ký, kê khai đề nghị cấp 17 giấy CNQSDĐ khu vực cuối sân bay Bu Boong có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giả mạo trong công tác quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 284 Bộ Luật Hình sự năm 1999; việc xét cấp 17 giấy CNQSDĐ trái pháp luật và hiện có 8 giấy CNQSDĐ đã cấp không xác định được đối tượng đang giữ, sử dụng có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 1999; UBND tỉnh chỉ dạo chuyển các nội dung này sang Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh để khởi tố điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật...

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Hàng loạt cán bộ dính sai phạm trong việc cấp giấy CNQSDĐ tại chuyên mục Pháp luật Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật Môi trường