Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 27/11/2020

Kon Tum: Tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp

MTĐT, 15:22 31/07/2020

UBND Tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi Sở TN&MT, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn về việc tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.

Hành vi xả nước thải vào nguồn nước sẽ bị phạt nặng.

Cụ thể, về tổ chức thu phí, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nằm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh và cơ sở khác có tính chất quy mô tương đương đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh, cấp bộ), Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh có phát sinh nước thải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và cơ sở khác có tính chất quy mô tương đương đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện, thành phố có phát sinh nước thải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.

Về tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán phí, UBND Tỉnh giao Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu 2 vực, huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đúng quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP và pháp luật hiện hành./.

Theo Mai Hoa/congnghiepmoitruong.vn

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tại chuyên mục Pháp luật Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật Môi trường