Hà Nội, Thứ Hai Ngày 18/01/2021

Lãnh đạo Sở TN-MT Hà Nội bị yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm

Kiều Tuyết, 09:49 14/05/2020

UBND TP.Hà Nội yêu cầu 3 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường "nghiêm túc rút kinh nghiệm" liên quan đến việc người dân tố cáo bị sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cuối 2015.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT. Theo đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Đông tiếp tay, bao che cho đường dây cấp và sửa chữa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trái quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nguồn: Internet


1. Nội dung tố cáo thứ nhất, ngày 30/11/ 2015, bà T.T.B. có đơn tố cáo gửi Sở TN-MT Hà Nội về việc bị sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Bà B. tố cáo Sở TN-MT có phiếu nhận đơn nhưng chưa có văn bản trả lời cho bà.

Qua quá trình xác minh cho thấy, ngày 30/11/2015, ông Trịnh Quế Lâm, Thường trực Bộ phận Tiếp công dân của Sở TN-MT có nhận đơn của bà B. và lập phiếu nhận đơn cùng ngày gửi bà B. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ lưu đơn, không đề xuất với Trưởng Bộ phận Tiếp công dân, không báo cáo Giám đốc Sở để xử lý, vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 8 và Khoản 1, Điều 28 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Kết luận chỉ rõ: "Trách nhiệm là của ông Trịnh Quế Lâm. Như vậy, nội dung công dân tố cáo là sai".

2. Nội dung tố cáo thứ hai, ông Nguyễn Trọng Đông không chỉ đạo các bộ phận liên quan giải trình theo yêu cầu tại Văn bản 12185/VP-ĐT ngày 20/12/2017 của UBND thành phố (về việc giao Sở TN-MT phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo giải trình theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 3077/BC-TTTP-P3 ngày 7/9/2017 để có cơ sở xem xét, kết luận nội dung tố cáo của công dân).

Qua xác minh, sau khi nhận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại Văn bản số 12185/VP-ĐT, ngày 22/12/2017, tại phiếu xử lý văn bản nội bộ, ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN-MT giao ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở và Thanh tra Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.

Ngày 2/1/2018, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở chuyển Chi cục Quản lý đất đai thực hiện. Chi cục Quản lý đất đai giao cho ông Cấn Xuân Quý, chuyên viên Phòng Đăng ký thống kê đất đai thực hiện và tham mưu cho ông Bùi Duy Cường - Phó Giám đốc Sở ký Văn bản số 2437 ngày 29/3/2018 gửi Thanh tra thành phố.

Tuy nhiên, nội dung văn bản chưa làm rõ nguyên nhân, lý do việc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số …015 và số …013 có nội dung không đúng với nội dung danh sách kèm theo Quyết định số 1111 ngày 17/3/1998 của UBND thành phố về kết cấu nhà và số tầng được nêu tại Báo cáo số 3077 ngày 7/9/2017 của Thanh tra thành phố.

Kết luận chỉ ra rõ: Trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Cấn Xuân Quý, chuyên viên Phòng Đăng ký thống kê đất đai; các ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bùi Duy Cường - Phó Giám đốc Sở, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu là Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT. Như vậy, nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.

3. Nội dung tố cáo thứ ba, ông Nguyễn Trọng Đông không thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1286/VP-ĐT ngày 18/02/2019.

Kết quả xác minh, sau khi nhận Văn bản số 1286/VP-ĐT ngày 18/2/2019 của Văn phòng UBND thành phố, ngày 19/3/2019, ông Đông giao Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.

Ngày 19/4/2019, Sở TN-MT có văn bản do ông Lê Thanh Nam ,Phó Giám đốc ký, gửi Thanh tra thành phố về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản 1286/VP-ĐT. Nhưng nội dung văn bản vẫn không giải trình việc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số …015 và số …013 có nội dung không đúng với nội dung danh sách kèm theo Quyết định số 1111 ngày 17/3/1998 của UBND thành phố về kết cấu nhà và số tầng được nêu tại Báo cáo số 3077 ngày 7/9/2017 của Thanh tra thành phố.

Ngày 17/6/2019, Thanh tra thành phố có Văn bản số 2689/TTTP-P3 đề nghị Giám đốc Sở TN-MT chỉ đạo kiểm tra, rà soát theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Sau khi nhận được văn bản, ngày 18/7/2019, ông Đông giao Chi cục Quản lý đất đai thực hiện.

Ngày 25/9/2019, Sở TN-MT có Văn bản do ông Lê Thanh Nam, Phó Giám đốc ký, gửi Thanh tra thành phố, nội dung: Sở TN-MT chưa có cơ sở để giải trình việc không thống nhất về số tầng và kết cấu nhà giữa danh sách kèm theo Quyết định 1111 ngày 17/3/1998 của UBND thành phố với Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số …015 và số …013.

"Sở TN-MT chưa thực hiện xong chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản 1286/VP-ĐT ngày 18/2/2019, trách nhiệm thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục Quản lý đất đai là đơn vị tham mưu thực hiện; Ông Lê Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu ông Nguyễn Trọng Đông. Như vậy, nội dung công dân tố cáo đúng một phần" kết luận nêu.

Trên cơ sở kết luận các nội dung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở TN-MT kiểm tra, rà soát đề xuất giải quyết, báo cáo UBND thành phố việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số …015 và số …013.

Đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TNMT, ông Bùi Duy Cường, ông Lê Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở TNMT nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Cấn Xuân Quý, chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai; Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trịnh Quế Lâm, Thường trực Bộ phận Tiếp công dân.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Sở cũng bị thông báo rút kinh nghiệm/.

Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo Sở TN-MT Hà Nội bị yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm tại chuyên mục Pháp luật Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật Môi trường