Hà Nội, Thứ Tư Ngày 08/07/2020

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời H. Nội cần công khai, minh bạch (B.2)

Đăng Khôi, 08:24 11/09/2018

Sau hơn 10 năm được ban hành, Pháp lệnh Quảng cáo đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của hoạt động quảng cáo trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng bài viết phản ánh sự bất cập trong Dự thảo kế hoạch triển khai Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP. Hà Nội, rất nhiều ý kiến của độc giả đồng tình, ủng hộ cần phải công khai, minh bạch trong quy hoạch.

Sau hơn 10 năm được ban hành, Pháp lệnh Quảng cáo đã không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của hoạt động quảng cáo trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về phát triển quảng cáo, khắc phục những bất cập của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực Quảng cáo, Luật quảng cáo được xây dựng và thông qua là văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức Luật đầu tiên và có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động quảng cáo kể từ ngày 01/01/2013.

Luật quảng cáo ra đời thể hiện sự quan tâm của nhà nước một cách rõ ràng đối với lĩnh vực này, bảo vệ quyền, lợi ích của ba bên là Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Luật vừa cởi bỏ những rào cản về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực này, nhưng đồng thời cũng chọn lọc và đưa vào các quy định cụ thể cho từng hình thức quảng cáo, để tránh ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người tiêu dùng, nhưng cũng đồng thời bảo vệ doanh nghiệp khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh.

Ảnh minh họa

Sau khi Luật Quảng cáo 2012 ra đời, các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời rất mong mỏi được hoạt động kinh doanh và phát triển, đóng góp cho xã hội dưới một hành lang pháp lý an toàn, ổn định. Được biết, theo quy định tại điểm a khoản 1, điều 38 Luật Quảng cáo được chính thức ban hành ngày 1/1/2013 về trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời thì UBND các tỉnh có trách nhiệm “Xây dựng và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực”. Kể từ đó đến nay rất nhiều tỉnh đã ban hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ sở triển khai hoạt động kinh doanh theo hành lang pháp lý ổn định.

Tuy nhiên, sau 4 năm chờ đợi, ngày 24/4/2018, UBND TP.Hà Nội mới ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.

Tháng 5/2018 Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, cơ quan tham mưu xây dựng quy hoạch đã gửi Dự thảo kế hoạch triển khai đến Hiệp hội Quảng cáo xin ý kiến đóng góp (dự thảo lần 1). Về cơ bản các doanh nghiệp trong Hiệp hội đều đồng tình với bản dự thảo này, nó khẳng định tính kế thừa theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 13/1/2018 và Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND thành phố. Trung tuần tháng 8/2018, trong bản dự thảo lần 2, được biết UBND TP.Hà Nội đã xin ý kiến của các Sở, Ngành, qua đó lại có chủ trương thu hồi đối với các vị trí quảng cáo được kế thừa, điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định 348/QĐ-UBND để đấu thầu. Việc thu hồi về đấu thầu đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng đang thực hiện của hàng chục doanh nghiệp quảng cáo, thiệt hại về kinh tế là rất lớn và khiến các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản cũng như ảnh hưởng đến công ăn việc làm của hàng nghìn người lao động.

Đứng trước thực trạng đó, ngày 20/8/2018, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gửi đơn Kêu cứu khẩn cấp lên Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các cơ quan Bộ, Ngành, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng... về việc đề nghị xem xét sửa đổi và điều chỉnh bản Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp đang kinh doanh trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội.

Các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị thành phố Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết theo quy định phê duyệt quy hoạch số 1997/QĐ-UB, đề nghị được đối thoại với UBND thành phố về việc thu hồi tài sản hợp pháp và tổ chức đấu giá những vị trí quảng cáo mà các doanh nghiệp đã được pháp luật thừa nhận, đồng thời sẵn sàng tham vấn với UBND thành phố về chủ trương tăng nguồn thu ngân sách cho thành phố thông qua các hoạt động quảng cáo cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp quảng cáo đối với thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Tiếp theo đó, ngày 23/8/2018 ,Tiến sỹ Đinh Quang Ngữ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cũng đã gửi công văn số 62/CV-HH gửi các cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, UBND thành phố Hà Nội đề nghị xem xét đơn kêu cứu của các doanh nghiệp quảng cáo tại Hà Nội.

Sau khi nhận được công văn này, ngày 29/8/2018. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn số 3908/BVHTTDL-VHCS do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị xem xét lại quyết định 1997/QĐ-UBND trên cơ sở theo tinh thần pháp luật tại khoản 1, Điều 38 Luật Quảng cáo 2012 và khoản 2, Điều 28 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết của Luật Quảng cáo về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh phải niêm yết văn bản quy hoạch và bản vẽ chi tiết quy hoạch…đồng thời trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời cần lưu ý đến việc ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 37 Luật Quảng cáo 2012, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp.

Ngày 04/9/2018, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số: 8393/VPCP-ĐMDN do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký gửi UBND TP.Hà Nội về việc đề nghị xem xét, xử lý và trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hà Nội theo thẩm quyền và thông báo lại Văn phòng Chính phủ trước ngày 18/9/2018.
Tuy nhiên, về phía UBND thành phố Hà Nội vẫn chưa có động thái gì trong việc giải đáp các khúc mắc của doanh nghiệp, của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng thời cũng chưa tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp đóng góp vào bản dự thảo theo quy định của pháp luật.

Trong khi Đảng và Nhà nước ta đang không ngừng nỗ lực hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp bằng việc ban hành các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, ban hành các văn bản quy phạm định hướng hỗ trợ cho doanh nghiệp thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp quảng cáo thuộc thành viên Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam lại có nguy cơ gặp khó khăn, khốn đốn, thậm chí phá sản bởi những điểm bất hợp lý trong nội dung Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND TP Hà Nội và Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND. Nếu những nội dung tại 02 văn bản nêu trên được triển khai trên thực tiễn sẽ không chỉ khiến hầu hết các doanh nghiệp hoang mang, dư luận bất bình mà còn có thể gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề đối với các doanh nghiệp, họ có nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản và khiến hàng nghìn người lao động trong ngành quảng cáo mất việc làm, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Thủ đô.


Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin ở kỳ sau.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Quy hoạch quảng cáo ngoài trời H. Nội cần công khai, minh bạch (B.2) tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật