Hà Nội, Thứ Hai Ngày 10/08/2020

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại bán đảo Sơn Trà

P.G (th), 11:28 19/10/2019

Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, giám đốc các sở, ngành qua các thời kỳ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm liên quan đến việc quản lý đất đai, môi trường, rừng.. tại Sơn Trà.

Theo báo Thanh Tra, ngày 18/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và việc xây dựng của các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Qua kết quả thanh tra, chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ phía doanh nghiệp.

Loạt sai phạm trong quá trình thẩm định, quản lý

Theo đó, qua thanh tra thấy trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà đã có những khuyết điểm.

Cụ thể, đối với UBND TP. Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ xác định, UBND TP.Đà Nẵng chưa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; các cơ quan, đơn vị chức năng chưa thực hiện điều tra, đánh giá tổng thể về đa dạng sinh học, chưa lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đa dạng sinh học năm 2008.

Chưa thực hiện báo cáo tình trạng loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 43 Luật Đa dạng sinh học năm 2008… gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà.

UBND TP.Đà Nẵng, các sở, ngành chức năng chưa thực hiện công tác xác định rõ các phân khu chức năng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm) làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên bán đảo Sơn Trà là chưa đúng quy định.

Bán đảo Sơn Trà. Lê Phước Chính

Đáng chú ý, trong tổng số 18 dự án trên Bán đảo Sơn Trà được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận, có 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng;

2 dự án UBND TP.Đà Nẵng có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chỉ có 1 dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, 1 dự án chưa có văn bản trả lời, nhưng UBND TP.Đà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; còn lại 16 dự án, UBND TP.Đà Nẵng chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng; sau đó UBND TP.Đà Nẵng không tổ chức rà soát để xử lý vi phạm. Qua rà soát, báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng.

Thanh tra chính phủ cũng chỉ ra sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất đối với 3 dự án (gồm khu du lịch bãi Bụt; khu du lịch bãi Trẹm; khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản) khi không có hồ sơ dự án đầu tư, vi phạm quy định; không tổ chức thẩm tra Báo cáo NCKT đối với các dự án thuộc nhóm A (khu du lịch Bãi Bụt…)

Không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất đối với 4 dự án (Khu du lịch, dịch vụ ven biển và dịch vụ sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy hải sản; Khu biệt thự Suối Đá).

Giao cho các đơn vị không có chức năng, thẩm quyền (Công ty Quản lý và Khai thác đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Sơn Trà-Điện Ngọc) ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với Chủ đầu tư một số dự án, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai năm 2003…

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Chủ đầu tư để thực hiện 5 dự án trên Bán đảo Sơn Trà với thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2003.

UBND TP.Đà Nẵng chưa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc phê duyệt sau khi Chủ đầu tư đã khởi công xây.

7 dự án giao, cho thuê đất ở bán đảo Sơn Trà vi phạm về an ninh quốc phòng. Ảnh: Zing.

Thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm tại một số dự án đã có quyết định giao đất và nhận bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng, không có văn bản xin gia hạn; chưa xử lý, giải quyết việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án của một số Chủ đầu tư, là chưa đúng quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, đối với các Sở, Ban ngành chức năng TP.Đà Nẵng chưa thực hiện xác định rõ ranh giới các phân khu chức năng rừng đặc dụng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm) làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên bán đảo Sơn Trà, là chưa đúng quy định.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép xây dựng không căn cứ vào Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Dự án Khu biệt thự Suối Đá); thiếu kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền về đầu tư xây dựng tại các dự án...

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng xác định, đối với UBND quận Sơn Trà, thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền đối với vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng...

Đối với các Chủ đầu tư dự án, không có hồ sơ đề nghị trình các cơ quan chức năng để chấp thuận địa điểm, giao đất, cho thuê đất.

Khởi công xây dựng khi chưa có Giấy phép xây dựng là chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng năm 2003 (Dự án Khu du lịch Bãi Trẹm; một số hạng mục Dự án Khu du lịch Bãi Bụt; hạng mục hạ tầng khu A Dự án Tổ hợp Khu du lịch - dịch vụ cao cấp Sơn Trà; Khu nhà nghỉ và du lịch sinh thái Bãi Trẹm).

Không lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án Khu nhà nghỉ và du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Dự án Khu biệt thự Suối Đá; Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy hải sản).

Ngoài ra, đối với Bộ NN-PTNT, Thanh tra Chính phủ xác định, Bộ này sử dụng số liệu của UBND TP.Đà Nẵng không đúng với hiện trạng và diện tích rừng đã được Bộ thẩm định trước đó (3.871 ha), chưa thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước được giao.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo đó, trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giám đốc các Sở, lãnh đạo các phòng ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ có liên quan qua các thời kỳ có các khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng, cán bộ các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

Chủ đầu tư các dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về các vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ (Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng…) kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, an ninh quốc phòng, du lịch... đã được phê duyệt.

Kiên quyết xử lý, thu hồi đối với những dự án vi phạm. Rà soát hủy bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành không đúng quy định pháp luật.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại bán đảo Sơn Trà tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật