Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 16/04/2021

BVMT đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt như thế nào?

Luật sư Đồng Xuân, 15:24 19/02/2020

Môi trường và Đô thị Việt Nam vui lòng tư vấn giúp tôi về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt?

Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt? Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý chất thải rắn? Trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường?

Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 8 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

- Điều 21 Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như sau:

  1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải.
  1. Có hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), khu vực lưu giữ tạm thời phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
  1. Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
  1. Có chương trình quản lý và giám sát môi trường.
  1. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
  1. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh.

Luật sư Đồng Xuân

Bạn đang đọc bài viết BVMT đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt như thế nào? tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp