Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 17/04/2021

Cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình được xã giao đất trái thẩm quyền

Mtđt, 15:22 19/03/2019

Năm 1994 gia đình tôi được xã giao đất để ở, diện tích 333 m2. Không tranh chấp với ai. Bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ thì pháp luật có cho phép làm không?

Hỏi: Năm 1994 gia đình tôi được xã giao đất để ở, diện tích 333 m2. Không tranh chấp với ai. Bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ thì pháp luật có cho phép làm không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp và đối chiếu với quy định của pháp luật đất đai thì trường hợp của gia đình bạn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền. Cụ thể:

+/ Đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014 (ngày có hiệu lực thi hành Luật Đất đai năm 2014);

+/ Được UBND cấp xã xác nhận đất không có tranh chấp;

+/ Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì bạn có thể nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện để yêu cầu cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, gia đình bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính – nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 8 Nghị định số: 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ:

Điều 8. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

………………….

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Do đó, bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế, cũng như tài liệu, hồ sơ để chứng minh các điều kiện nêu trên để yêu cầu UBND cấp huyện nơi có đất cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia Lê Minh

Địa chỉ: Số 184, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961.272.396

Email: Haiminhlawfirm@gmail.com

Bạn đang đọc bài viết Cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình được xã giao đất trái thẩm quyền tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp